Google Website Translator Gadget

tisdag 30 januari 2018

”Den Missionella propellerförsamlingen”
Jag har nu läst teologi över två år om kyrkans utmaningar. Detta för att kunna vara relevant och nå nya människor i dagens Sverige. Här en rad punkter på hur jag vill ändra på den lokala församlingens syn på sitt Uppdrag och syfte. Något som jag kallar för "Den Missionella propellerförsamlingen" Som en propeller har tre vingar för att få fart så behöver även kyrkan i Sverige se över vad den gör för att få fart igen. En kyrka brukar ofta ha en vinge verksamhet dvs Veckans Gudstjänst eller så har den två vingar Gudstjänst och Cell/bönegrupp. Men med detta tänk så rustar man Församlingen att använda tre Gudstjänst, Cell/bönegrupp och Vardagsmission.
 
·         Vara kyrka på ett nytt sätt – ”Fresh Expressions”
·         Tydlig Vision
·         Lärjungar som skapar lärjungar
·         Förvandlat ledarskap – Lyssna in Guds ande, Tjänstegåvor
·         Förstå & vara delaktig i Guds mission ”Mission Dei”
·         Gudstjänsten och Bönen är drivkraften, tydligt missionsfokus
·         Ökad delaktighet
·        Passar alla samfund

Betjäna, Utrusta, Sända ut

Betjäna – Se behoven för staden, Vilken/vilka målgrupper vill vi nå?

·         Detta påverkar hur vi firar Gudstjänst och bönemöten?

·         Hur når vi Familjer? – Alternativ till söndagsskolan för att få Barn och föräldrar att tala om tro. Ex Messy church. Start med enkel fika, introduktion till ett bibelämne, text. Alla får uttrycka sig på olika sätt för att gestalta detta. Gudstjänst där man visar upp, avslutas med ex mat eller fika där man fortsätter att tala om det man har gjort.

·         Ungdomar, Äldre, nysvenskar osv (Skapa en ”Multikulturell generationsförsamling”)

·         Delaktighet - Alla tillber Gud, använder sina gåvor och talanger.

·         Själavård och förbön

 
Utrusta

·         Mentorskap – Lärjungaskap ex Mose – Josua, Paulus - Timoteus

·         Evangelisation och Lärjungaskap tillsammans – utrustas för vardagsmission

·         Cellgrupp/bönegrupp

·         Bibelskola/konfa – Forum för att växa i sin kristna tro, ta med till cellgrupp/bönegrupp

·         Gåvoupptäckande – Vad är min gåva? gåvoinvertering i församlingen


Sända ut

·         Vara salt, Ljus – Vardagsmission

·         Resurs för andra församlingar, uppmuntra, inspirera, predika osv

Se inte bara den egna församlingen utan hela staden/området.

 – Hur kan Guds rike växa? Vad är vi bra på? Vad kan vi hjälpa andra med?

·         Utåtriktad verksamhet ex. Alpha, Cafebussen osv

·         Mission utomlands

·         Starta nya gemenskaper – Nå människor i deras kultur och uttryckssätt

·         Nätverkande med andra församlingar – Ekumeniskt samarbete med Guds ande i centrum


onsdag 27 december 2017

För den här världens skull

Guds Mission eller vår?

Jag håller på och läser Teologi och ett ord som kommit upp många gånger är Guds Mission (Mission Dei)

Men vad betyder detta?

När Gud skapade jorden, växter, djur och oss människor var det av kärlek. Men vi ville vara
skaparen och vände Gud ryggen och allt kraschade. Vi försökte på olika sätt upprätthålla det
som var perfekt men lyckades inte. I kärlek kom Gud ner som människa i Jesus, han
lämnade allt för oss. Han visade oss på nytt hur hans kärlek kan upprätta det som gått
sönder. Men för att förhindra det som varit och kommer hända behövde Jesus byta liv med
oss. Han tog den trasighet, sorg och tårar för att sedan betala det pris som egentligen var
vårat. Med hans död på korset och uppståndelse så kunde han besegra både synden och
dödens makt. Detta för att reparera och återställa relationen med Gud och förstå hans kärlek
med nya ögon. Detta för att vi människor ska på nytt kunna närma oss honom i gemenskap
som bär ända till himlen. Men ännu är allt inte upprättat då Jesus ska besegra ondskan och
döma alla både levande och döda. Det är därför vi behöver den helige ande för att kunna
leva i Guds nåd tills denna dag kommer.

När Gud gav oss hans mission var det av kärlek, där vi skulle ge vidare det vi fått. Men ser man på historien så har vårt sätt att förstå denna kärlek mer blivit en människornas mission (religion) än en relation till Gud. Ett uppdrag som vi aldrig kommer att kunna lyckas med om vi inte vågar följa Guds vilja och hans ande. Därför behöver vi vända åter till den första kärleken som Gud gett oss för att fortsätta det goda verk som är vårt uppdrag. Så låt oss söka Herren (läs Bibeln, ta tid i bön, bjud Jesus med i allt vad du gör) inför det nya året. Både för dig själv, andra och Guds församling där du bor och för Sverige 2018.