Google Website Translator Gadget

lördag 31 december 2011

I Jesu Fotspår - Skicka Vidare

Texten från Rom 10:13-21 har varit på mitt hjärta under en längre tid.
Ett budskap om grunden för våran tro och är en del av den missionsbefallning vi fick av Jesus innan han lämna oss och steg upp till himmelen. Det känns som att vi tappat detta på vägen och i de brinnande hjärtan som fanns en gång i svensk kristenhet. Där det stängs kyrkor varje dag och år med några undantag och samfund slås ihop för överlevnad. Vi har tappat kraften som finns i evangelium och vi har blivit slöa inför det allvar som menas att sprida vidare det vi fått. Gud vill att vi ska förändra den omgivning vi finns i. Inte bara för oss själva men för våra medmänniskor som finns i våran närhet. Tanken att förändra fanns hos Gud då han kom ner som människa i Jesus. Jesus kom till Israels folk för att leda dom rätt då de gått helt fel i världen. Detta är även för oss som finns i denna världens mörker där dystra nyheter kommer emot oss dagligen. Då behövs det att Du och Jag berättar de goda nyheterna. Vi behövs för att alla generationer som få höra om Jesus.

Budskapet från Romarbrevet 10:13-21 är först och främst menat till Judarna och hur de avvisa Jesus som Messias och vägen till Gud. Här vill Paulus berätta för Judarna vad som gäller för att få en tro. Där att verserna innan berättar att alla är lika inför Gud nu och detta är inget bara för Judarna längre. en bekännelse är inte någon gärning utan bekänns i munnen och hjärtat. därav versen i 13. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Något som är själva grundbulten i evangeliet. Att åkalla betyder man  ropar på hjälp, nöd, frälsning och görs då man inte finner någon annan hjälp. En hjälp som bara Gud kan skicka genom sin son Jesus Kristus.

Paulus tar upp fem relevanta frågor hur man ska kunna börja tro
Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? 

Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? 
Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar? 
Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev utsända? 
Det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet.
Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger: Herre, vem trodde vår predikan?
Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.

I grunden handlar det alltså om att vi lyssnar på vad Gud vill säga till dig och mig.
Gud sände Jesus till jorden för att förkunna frid och berätta om vem Gud är. Han dog för våran skull för att återupprätta relationen med Gud. Något som förstördes av den Världens mörker vi har kallad Synd. Det är detta uppdrag vi fått nu av Jesus att föra vidare till mänskligheten i våran värld vi är i. Det är inte bara till någon som är kallad att vara tex Pastor, Evangelist, Apostel utan till alla som tagit emot Jesus i sitt hjärta. Det gäller att ta missionsbefallningen på allvar i Matt 28:16-20, Mark 16:15-18  kan du läsa vad vi är kallade att göra.Men hur ska vi göra då kanske du undrar? Jag har hittat några sätt som kanske gör att vi kristna kan slappna av och göra "missionen" mer naturlig i vårat kristna liv utan att det blir ett hinder i vardagen.


1. Inte i egen kraft
Vi har fått en hjälpare som är Den Helige Ande. I Apg 1:8 står det att:  Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." Det är just denna kraft vi behöver för att vi ska kunna överbevisa någon om Jesus.

2. Alla har olika uppgift
Vi är alla kallade till olika uppgifter när det gäller mission. Paulus nämner detta i 1 Kor 3:6-11
Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten.Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en skall få sin lön efter sitt arbete. Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Därför är det så viktigt att vi inser att vi är olika och inte jämnför oss med andra. För där du är har Gud satt dig av en anledning.

3. Vittna om erat hopp
Petrus nämner i  1 Petr 3:15-16 Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. 16 Men låt det ske ödmjukt, med respekt och ett rent samvete, så att de som talar illa om er goda livsföring i Kristus får skämmas för sitt förtal. Vi ska berätta vad som gjort oss till kristna genom att peka på Jesus och visa Kärlek och respekt. Genom att leva nära Gud kan man reflektera hans kärlek i det du gör för andra


Paulus pratar om våran ansvar för Evangeliet
Men nu frågar jag: Har de kanske inte hört? Jo, mer än så: Deras röst har gått ut över hela jorden och deras ord till världens ändar. Jag frågar också: Har Israel kanske inte förstått? Först säger Mose: Jag skall väcka er avund mot ett folk som inte är ett folk, mot ett folk utan förstånd skall jag väcka er vrede. Och Jesaja går så långt att han säger: Jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig, jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig.

Vi har ett stort ansvar att de goda budskapet kommer ut i världen. När man kolla på media av olika slag nuförtiden så verkar det ibland som ondskan härjar fritt. Därför borde vi faktiskt skynda oss med att nå ut till våra medmänniskor. För du vill väl också att de ska få möta Jesus? Vi har en Allsmäktig kärleksfull Gud som vill ha en personlig relation med alla. Därför gör han allt för att nå de som inte känner honom. Där är det viktigt att oavsett om vi gör något för att nå andra, så kommer alltid Gud försöka att nå dig och mig.


Guds passion och tålamod till oss människor
Men om Israel säger han: Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk.
Gud kommer alltid att älska oss som vi är, oavsett det vi gör eller handlar. Hans kärlek till oss kommer alltid vara den samma. Den nåden har vi fått alla genom vad Jesus gjorde på korset. Men visst vore det härligt om Guds församling blev ännu större med de människor som finns i din närhet? Det är detta Gud vill genom den kärleken du har till andra och vad Jesus gjort för dig.
Så Peka på Jesus och Visa Kärlek och Respekt. Så får andra smaka på himlen och Guds Kärlek.


Låt oss be detta bön:
Käre Gud!
Tänd våra hjärtan åter igen.
Låt oss få mer av din kraft och kärlek
Låt oss få en större vilja att berätta om
din son Jesus och vad han gjort i våra liv.
Enbart din kärlek kan nå andra
Så låt oss reflektera mer av din kärlek
Så att andra vill vara i din närhet och bli ditt barn
I Jesu Kristi Namn
Amen

måndag 26 december 2011

Välkommen

Kul att just du kommit in på denna sida. Kommer inom kort skriva på denna sida.
Guds rika välsignelser