Google Website Translator Gadget

söndag 29 januari 2012

Herrens bön

I Matt 6:5-13 berättar Jesus om var vi ska be och hur.
När ni ber skall ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Och när ni ber skall ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de skall bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som de. Er Fader vet vad ni behöver, innan ni ber honom om det. 

Bönen vi ber ska vara något personligt och avskilt från andra. Jesus gilla inte att fariséerna bad öppet hela tiden för att att visa hur goda religiösa människor de var. Det handlar om den personliga relationen med Gud. Inte ska man heller bara rabbla ord för ordens skull, det är bättre det är från hjärtat. Gud vet redan vad vi tänker och ber om innan vi ens har nämnt det i vår bön. Lärjungarna undrade hur man skulle be rätt.

Så skall ni be:
Fader vår, som är i himlen.
Helgat blive ditt namn.

Komme ditt rike.
Ske din vilja på jorden
liksom den sker i himlen.

Ge oss i dag vårt bröd för dagen.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom också vi förlåter dem
som står i skuld till oss.

Och för oss inte in i frestelse
utan fräls oss från den onde.

  • Be för vad Gud gjort för oss i våra liv, genom att dö för oss på ett kors i kärlek till oss.
  • Be att du gör Guds vilja för dagen och att du får visa på hans kärlek till andra.
  • Be för våra dagliga behov och för andra. 
  • Be om förlåtelse och förlåt andra om du har gjort något fel, i tankar, ord och handlingar.
  • Be om beskydd mot synden och ondskan i världen, att Gud är med som en trygghet.
Gud vill att vi ska ha honom som fokus först för då kommer han att fixa det andra. Jesus är grunden för vår tro, men då behöver vi ge honom plats i vårt hjärta. Så han kan flytta in och påverka vårt liv till det bästa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar