Google Website Translator Gadget

torsdag 19 januari 2012

Bönevandring

I kväll har jag varit ute på en specifik bönevandring för våran stad Skara. Vi använder principen som Josua fick av Gud för att inta Jeriko. Där säger Gud att han har gett staden till det judiska folket, det var bara att gå nu i tro. Detta är andra dagen vi har denna satsning för staden och det är två vandringar som kommer gå parallellt imorgon med. Jag har en känsla och längtan att vi behöver gå flera sådana framöver för våran stad. Som Josua gick runt Jeriko behöver vi ta ett trossteg att Gud gett oss staden redan. För att sedan kämpa att det blir Guds vilja. Under den vandring jag gjorde bad vi för specifika platser där vi vet det händer mycket i stan. Vi stanna vid några stenar med kedjor emellan som var på rad. Den helige Ande ville säga att så här ser det ut i Skara. Detta är huvudgatan som går igenom hela Skara. kedjorna symboliserar den synd och beroende som staden kämpar med och som genomsyrar allt. Vi bad att dessa kedjor ska brytas i Jesu namn. Stenarna symboliserar den grund våran tro på Jesus ska vara, stabil och orubblig. Där hans kärlek ska lysa igenom oss så den andliga längtan bli större. Vi behöver komma i ödmjukhet och förkrosselse till Jesus för att hitta de förlorade fåren i staden Skara.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar