Google Website Translator Gadget

torsdag 5 januari 2012

De andliga gåvorna

Jag tänkte skriva lite om de tankar jag har om de andliga gåvorna vi får då vi är kristna.
Detta är något som inte alla i den svenska kristenheten använder fullt ut.
Vilket jag tycker är tråkigt då dessa gåvor gör att rätt person kan hamna på rätt plats.
Dels det man är lagt för i personlighet med även gör att ens församling blir som en enhet.
Alla har fått minst en gåva som är till nytta för andra. Även om jag tror man kan växa in i
en uppgift med Guds hjälp, även om man inte har just den gåvan. Gåvorna har vi fått för
att ära Gud och bygga upp andra. Vi är alla som en pusselbit där man ser olika ut  ,men
helheten gör att det blir en fin bild av ett landskap eller blomma.

Gåvorna kan även skapa problem detta hände i församlingen i Korinth. En församling med alla möjliga problem att arbeta med där Paulus nu svarar på ett brev han fått. Undervisningen är i tre kapitel (12-14)  Där han i 13 berättar att man måste ha kärlek för att något ska funka överhuvudtaget.

Bröder, jag vill inte att ni skall vara okunniga i fråga om de andliga tingen.
Ni vet att när ni var hedningar, drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna.
skall ni också veta att ingen som talar genom Guds Ande säger: "Förbannad är Jesus",
och att ingen kan säga "Jesus är Herren" annat än i kraft av den helige Ande.

Paulus vill nu att församlingen ska få mera kunskap vad de om det andliga och vad den helige ande gör i gåvorna. Han förklarar hur det var innan de var kristna. Att de då följde världen och alla lärare utan att ens tänka. De var helt andligt blind och hade ingen medvetenhet om att det finns en god och ond sida som kämpar mot varandra. I detta var dom styrda av synden och ondskan som bara ville dom illa. Denna medvetenhet har dom nu då Jesus dog på korset och borde finns då de lyssnar om det är rätt ande om någon predikar. Falska lärare säger saker som Jesus säger med de förbannar honom. De ärar inte Gud utan tänker på sig själva. För att säga Jesus är Herren har man tagit emot Jesus i sitt hjärta och bekänt i hjärta och munnen.

Det finns olika slags nådegåvor, men Anden är densamme.
Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme.
Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla.
Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta.

Paulus berättar hur Treenigheten verkar i gåvorna att Gud finns i allt.
Att det är bara Anden som bestämmer vad man får för gåvor och inte någon annan.
Något som församlingen i Korinth inte har fattat utan satt en ära att hylla de som
pratar i tungor eller som profeterar. När det egentligen är så att alla gåvor är lika mycket värda.

Den ene får av Anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samme Ande.
En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande,
en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar.
En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål.
Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en.
(Bibeltexten är i från Folkbibeln 1 Kor 12:1-11)

Gåvorna som är här ovan är ofta de man nämner som de karismatiska.
Dessa är ofta dessa tyvärr som nämns som viktigast då man nämner detta ämne.
Det finns flera ställen som det nämns om de olika gåvorna som finns tex Rom 12:6-8, Ef 4:11
Men jag tror att det finns många mera än vad bibeln säger och alla är lika viktiga.
Så jag tror det viktigt att vi åter börja leta det som Gud lagt i oss. I kärlek till andra och att ära Gud.
Jag vet att det är många som har blivit brända när det gäller det andliga. Men utan det andliga så är ens kristna liv och församling tomt och utan kraft. Det är denna kraft vi åter behöver
för att kunna manifestera och proklamera vem Gud är och vad Jesus gjort i våra liv.

Lärjungarna blev tillsagda att vänta på hjälp från ovan. Detta hände vid Pingsten då Den Heliga Ande kommer över alla. Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns."  Apg 1:8
Det är denna kraft och de gåvor som vi fått som bygger upp oss och Guds församling för att bli den kraft och förändrade som är tänkt från början. Så låt oss förändra världen redan nu och låt andra få en smak av himmelen i din närhet.

Käre Jesus!
Tack för de gåvor du lagt i mitt liv.
Låt mig få växa och förstå din vilja
Tack för att det jag har kan ära dig
och att jag är till nytta för andra.
Låt mig komma mer nära dig
och få mer av den kraft du har att ge

I Jesu Kristi Namn
Amen

1 kommentar:

  1. Väldigt bra skrivet!
    (du har fått en snygg layout dessutom!)

    SvaraRadera