Google Website Translator Gadget

torsdag 26 januari 2012

Den personliga ondskan - Del 1

Jag tänkte nu skriva några blogginlägg om den personliga ondskan som finns.
Det är med ödmjukhet jag går inför detta ämne, då detta är något som vi inte förkunnar som mycket om.
Det jag skriver kommer inte vara något som är jättegrundligt utan mer att vi för en insikt och medvetenhet. Vårat centrum för tron är Jesus och vad han gjort. Men för att vi ska förstå ännu mera måste vi ha kunskap även om den mörka sidan som finns. Jag är medveten att vi måste ha en balanserad bild av ondskan för annars kan bli väldigt fel. Då är det lätt att man fokuserar för mycket eller för lite om detta.
Ta gärna fram bibeln och kolla igenom de texter jag tar detta ifrån.

Jag tänkte börja med vad Bibeln säger om den personliga ondskan dvs Satan / Djävulen.
Där står det en mångfald av namn som anger de sidor och verksamhet han håller på med.

 • Satan 1 Krön 21:1, Matt 4:10, Upp 20:2 
 • Åklagaren Job 1-2
 • Djävulen Matt 4:1, 5, 11; 25:41, 1 Joh 3:8.10, Upp 12:19, 20:2 
 • Beelsebul Matt 12:14, Mark 3:22 
 • Beliar 2 Kor 6:15
 • Den onde Matt 13:19, Ef 6:16, 1 Joh 2:13; 3:12; 5:18-19
 • Ovännen Luk 10:19
 • Frestaren Matt 4:3, 1 Thess 3:5
 • Denna världens furste Joh 14:30; 16:11
 • Denna tidsålders gud 2 Kor 4:4
 • Furste över luftens härsmakt Ef 2:2
 • Den gamle ormen Upp 20:2
 • Draken Upp 13:4; 20:2
 • De onda andarnas furste Matt 9:34, Mark 3:22
 • Fördärvaren Upp 9:11
 • Avgrundens ängel Upp 9:11
 • De troendes vedersakare 1 Petr 5:8
 • Mandråpare
 • Lögnens fader Joh 8:44
 • Lucifer Jes 14:12 
De namnen bibeln använder mest är Satan 52 ggr och Djävulen finns 36 ggr.
"Satan" är det ursprungliga ordet motståndare på hebreiska.
Där Satan är motståndare till allt vad Gud skapat och till oss människor som är Guds avbild.

"Djävulen" Diabolos  är Septuagintans översättning av "Satan"
Där någon beskyller eller misstänker en person bakom hans rygg. dvs baktalare, förtalare, anklagare.
Diablos används även om människor som gör sig skyldiga till förtal. 1 Tim 3:11, 2 Tim 3:3, Tit 2:3

Lucifer = ljusbringare eller ljusbärare (latin) 
Septuaginta = grekiska översättningen av Gamla testamentet

Med det som du sett ovan, visar hur Satan verkar och har för planer att styra. Men vi ska aldrig glömma att Satans makt är begränsad och kommer bara verka en kort tid. När Jesus dog på korset krossa han ondskan helt, men då han älskar oss människor så mycket väntar domen än. Gud vill ha en relation med dig så du inte får samma dom som Satan. Därför ska vi ha fokus på Jesus i våra liv och inte något annat.

(Källa: Illustrerat bibellexikon, Band 1, sida.290)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar