Google Website Translator Gadget

lördag 28 januari 2012

Följa Jesus

I Luk 9:23-26 pratar Jesus om att vara en lärjunge.
Sedan sade han till alla: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag 
ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister 
sitt liv för min skull, han skall vinna det. Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen 
men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet. 

Texten talar om vårt förhållningssätt ska vara då man är kristen.
Vi ska ödmjuka oss och inse att vi behöver den frälsningen vi fått genom Jesus Kristus.
Vi ska ta bort vår egoism och självcentrering i vårt liv och låta Jesus få den platsen i stället. 
För om man inte tar emot fräsningen kommer man mista den kärlek och gemenskap Gud
erbjuder oss. Vad hjälper det då att få hela världen under sina fötter, om man missar relationen
med Gud. Vi ska inte heller skämmas för det vi tror på, utan hylla och ära vår kärleksfulla
skapare, för annars kommer han skämmas för oss. Vi behöver inte skämmas för evangelium
utan det är en kraft som förvandlar och räddar människor till Gud.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar