Google Website Translator Gadget

måndag 30 januari 2012

I Jesu fotspår – Fira Nattvard

Gammalt blogginlägg från attblipastor

Nattvarden är en av de sakramenten som finns tillsammans med dopet som ofta praktiseras i min hemförsamling. Men varför firar vi nattvard kanske du undrar? Det var en speciell kväll när Jesus instiftade nattvarden, det var den sista kvällen han var med lärjungarna innan sitt lidande och sin död. Några timmar senare skulle han bli förrådd av Judas. Dessa bibelord här nedan är det som nattvarden är grundad på:

Matt 26:26-28 Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sade: "Tag och ät, detta är min kropp." Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: "Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.

Mark 14:22-25 Medan de åt tog han ett bröd, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem och sade: "Ta detta, det är min kropp." Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den. Han sade: "Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många. Sannerligen, aldrig mer skall jag dricka av det vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet i Guds rike."

Luk 22:14-20 När stunden var inne lade han sig till bords tillsammans med apostlarna. Han sade till dem: "Hur har jag inte längtat efter att få äta denna påskmåltid med er innan mitt lidande börjar. Jag säger er: jag kommer inte att äta den igen förrän den får sin fullkomning i Guds rike." Man räckte honom en bägare, och han tackade Gud och sade: "Ta detta och dela det mellan er. Jag säger er: från denna stund skall jag inte dricka av det som vinstocken ger förrän Guds rike har kommit." Sedan tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: "Detta är min kropp som blir offrad för er. Gör detta till minne av mig." Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sade: "Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för er.

1 Kor 11:23-25 Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er: Den natten då herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: "Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig." Likaså tog han bägaren efter måltiden och sade: "Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig."

Det finns flera saker som gör att vi ska minnas detta och fira nattvarden.
Jag tänkte nämna några stycken som jag lärt mig:

  • Minnas vad Jesus gjorde på korset för mig i sitt lidande , död och återuppståndelse. Att Jesus tagit all min synd på korset, Han har gjort mig rättfärdig inför Gud för min skull. Jag har fått den helige ande som ett sigill och blivit inskriven i livets bok.
  • Vi ha en personlig kontakt med den levande Guden som vi lovsjunger och ärar. Att lägga fram böneämnen och tacksägelse, samt vara nära våran skapare genom den helige ande.
  • Gemenskapen med andra kristna. Genom nattvarden firar vi den gemenskapen , som Kristi kropp och växer vi ihop ännu mera.
  • Vi firar nattvarden tillsammans tills Jesus åter kommer tillbaka. Vi väntar på den stora festen i himlen då alla har blivit hämtade hem av Gud.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar