Google Website Translator Gadget

torsdag 26 januari 2012

Gud eller Mammon

I Matt 6:24-34 pratar Jesus om de två som styr denna värld nämligen Gud eller mammon

Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.
Jesus säger att det finns två herrar i denna värld Gud och Mammon = (rikedom, pengar, skatter)
Dessa herrar vill och kräver olika saker i våra liv, som påverkar det livet vi har på denna jord.
Vi kan bara ha en herre i vårat liv och i våra hjärtan, med då kommer vi älska den ene och hata den andra.

Jesus berättar sedan vilka förhållningssätt Gud har emot oss som har Herren i sitt liv.  
Därför säger jag er: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni skall klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er? Så lite tro ni har! 
Vi ska ha mer tillit på att Gud vill ta hand om oss i våra liv. På samma sätt som han tar hand om sin skapelse, och ger mat till sina djur och klär träden och växterna. Så vill han också ge oss vad vi behöver för dagen. Våra bekymmer för detta är inget som förlänger våra liv utan skapar bara problem och oro.

Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

Gud vill ta hand om oss och vill ge oss en frid i våra liv, där vi kan vara trygga och lugna.
Det betyder inte att man ska ge bort all sin rikedom, utan att man har en balans i livet och förvaltar det rätt. Men Mammon ger bara oss en frid som är tillfällig och är aldrig för evigt, det skapar bekymmer.
Det är därför viktigt att vara medveten om de två olika herrarna som finns. Rikedomar varar bara
en kort tid men Guds rike varar i evighet. Därför ska vi söka Gud först och göra hans vilja så kommer det andra ordna sig. Detta för att vi ska ha rätt fokus i livet, och inte Mammon ska få någon makt.
Så låt oss komma nära Gud och ära honom i allt, så förvaltar vi något som består i himlen.  

Har du rätt fokus i ditt liv? Gud eller Mammon

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar