Google Website Translator Gadget

måndag 23 januari 2012

Guds församling - En hjärtesak

Jag är medlem i en församling där vi är över 130 medlemmar. Men ändå är det bara runt 50-60
personer på Gudstjänsten på Söndagarna. Det finns alltid skäl till att man inte kan komma till kyrkan
och betyder inte att man är sämre troende. Men Guds församling ska vara ett ställe där man kan växa till ännu mer som Jesu lärjunge. Men då behöver man inse sitt värde som person och inte bara är en inteckning i ett medlemsregister. För just du har en gåva, egenskap som någon annan behöver för att växa.

När det gäller arbetet i en församling har det en tendens till bli allt eller inget. För att församlingens verksamhet ska bli bra behöver man ha en överlåtelse som är i balans med resten av livet. Vi är ju kristna hela tiden och inte bara på söndagsmötena. Då måste man inse att alla behövs och kan delegera vissa uppgifter. Vad jag har märkt är att det finns många idéer, men det är sällan någon som vill ta ansvar.

Därför behövs det ett hjärtats inställning att man sätter rätt person på rätt plats. Vi har inte en privat tro i våran egna vrå, utan ska vara något som påverkar andra. Jesus sa faktiskt Kom och sedan . Vi behöver ha en nära relation med Gud genom Jesus Kristus. Vi behöver växa på alla sätt och som enhet. För att sedan Gå ut i Världen och presentera vem Jesus är i våra liv. Jag tror inte bristen på överlåtelse saknas det ligger nog på prioriteringar i livet. Med detta säger jag inte att vi ska lägga all tid i församlingen utan prioritera där du behövs bäst och vill va mest. Vi ska vara i världen och inte gömma oss i kyrkan. För det blir svårt att vara ett ljus om du aldrig är i världens mörker. Så låt oss vara mer lik Jesus och se hur han gjorde emot människor, då är vi på väg. Samt ha den inställning att du är älskad och behövs i spridandet av Guds rike.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar