Google Website Translator Gadget

söndag 8 januari 2012

Himmel eller helvete - Vad väljer du?

Himmel och helvete är ett tema som varit runt på det senaste bland de kristna bloggarna,
ett viktigt ämne i den kristna livet. Helvetet, Satan och Synden är något som det inte
predikas mycket om något som är synd.För om detta inte predikas varför behöver människor
då man komma till Jesus och få sina synder förlåtna? Vi behöver återgå till det viktiga i 

förkunnelsen om dessa ämnen men inte i fruktan utan av kärlek till våra medmänniskor.
För visst vill du väl att alla ska få lära känna Jesus Kristus och vad han gjort i ditt liv?
Att prata om helvetet är ingen lätt sak ,utan man får vara ödmjuk inför detta ämne.

Jesus nämner de två vägarna som finns i livet i Matt 7:13-23
Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder
till fördärvet,och det är många som går fram på den. Och den port är trång, och
den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.


Jesus säger att om vi väljer den porten som är vid då kommer vi till helvetet.
Men om vi väljer den porten som är trång måste göra nåt i våra liv, ta ett beslut som
kommer påverkar ens hela liv. Att inse att Jesus är vägen till Gud och lägga ner sitt ego
och bli mer lik honom i sättet. Jesus är vägen, sanningen och livet Joh 14:6
Vi måste visa denna vägen för våra medmänniskor så de inte går förlorade till evigheten.

Sanna och Falska profeter
Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i
sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt skall ni känna igen dem.
Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar?
Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt.
Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt.
Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden.
Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt.


Det finns många i våran värld som säger de har den rätta läran för oss människor.
Detta är något som händer dagligen med olika religioner, newage, och ockultism osv.
Bibeln varnar för falska profeter som säger att man pratar i Guds namn allt för att förledda oss.
Det nämns även att bröder och syster i Guds församling kommer att påstå att de är kallade till att vara apostlar och lärare men de har utnämnt sig själva. Jesus vill att vi ska se på frukten dessa profeter. Gör man det för att ära Gud och bygga upp församlingen eller är det för bara en själv.
Djävulen gör allt för att förstöra och splittra enheten som finns mellan kristna.
Där ska vi hålla oss alerta och vara nära Jesus, så vi vet vems ande som man predikar.

Sanna och Falska Lärjungar
Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket,
utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall säga till mig på den
dagen: Herre,Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp
av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar?
Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!


Inte heller alla lärjungar kommer vara sanna, utan de ger sken att de har en nära relation
med Gud. Men de lever fortfarande i synden och vägar att lyda Guds ord. Gud är den som
dömer sedan på domedagen och han ensam skiljer vad som är gott och ont. För att bli
rättfärdig i hans ögon måste han lära känna dig. Detta genom Jesus Kristus och det är enda
vägen till Gud. Gud kom ner som människa i Jesus och levde bland oss men var helt fri från
synd. Jesus visa vägen till Gud och peka på himmelriket som finns redan nu tillgänglig.
Den synden som finns i världen är något vi gjort då vi vände Gud ryggen. Djävulen fick
då makt över våra liv för en kort period. Så Jesus tog bort detta genom att dö för våra synder
på ett Kors för att du och Jag ska få en återupprättad relation med Gud igen.
Så låt oss börja berätta det viktiga återigen för de som inte känner Jesus.

Skörden är stor och arbetarna är få, vi behöver känna en nöd för de i vår omgivning.
En nöd att vi måste berätta som det är livet efter detta, det finns en himmel och ett helvete.
Låt inte människor få inse det då det är för sent och domen redan är slagen.
Himlen jublar då någon tar emot Jesus i sitt liv då hänger det på dig och mig hur det blir.
Så låt oss gemensamt återigen visa allvaret inför det viktigaste valet som finns.

Himmel eller helvete - Vad väljer du?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar