Google Website Translator Gadget

lördag 21 januari 2012

Hur kom synden till världen?

Gud är allsmäktig, helig och kärleksfull, när han skapade oss till våran avbild fick vi även en fri vilja. Gud gav Adam några befallningar i 1 Mos 2:15-17 HERREN Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att han skulle odla och bevara den. Och HERREN Gud gav mannen denna befallning: "Du kan fritt äta av alla träd i lustgården,  men av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta, ty den dag du äter av det skall du döden dö." Gud ville att Adam skulle må bra och kunna trivas. Gud såg även att Adam behövde en kvinna och skapade då Eva för att han ville verkligen att det inte skulle finnas någon brist i deras liv.  

Ormen som är en symbol på Satan hade en annat uppsåt för Adam och Eva som du kan läsa i 1 Mos 3:1-13, detta blev grunden till Syndafallet. Men ormen var listigare än alla markens djur som HERREN Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: "Har Gud verkligen sagt: Ni får inte äta av alla träd i lustgården?" Kvinnan svarade ormen: "Vi får äta av frukten från träden i lustgården, men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: Ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö." Då sade ormen till kvinnan: "Ni skall visst inte dö! Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont." Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt. Då öppnades ögonen på dem båda, och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. Vid kvällsbrisen hörde de HERREN Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för HERREN Guds ansikte bland träden i lustgården. Men HERREN Gud kallade på mannen och sade till honom: "Var är du?" Han svarade: "Jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig." Då sade han: "Vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av?" Mannen svarade: "Kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet, och jag åt." Då sade HERREN Gud till kvinnan: "Vad är det du har gjort?" Kvinnan svarade: "Ormen förledde mig och jag åt."

Satan, djävulen, ormen osv. började att ifrågasätta Guds befallningar. Ormen sa: "Det är inte så farligt att trotsa mot Gud ni kommer alls inte dö, han bara ljuger för er och är snål. För ni borde väl ha en rättighet att äta allt här i Edens lustgård även kunskapens frukt? Jag skulle aldrig låta något vara förbjudet för er någonsin". Det var då Adam och Eva tog beslutet av egen vilja att nu äta från trädet Gud förbjöd, detta skapade syndafallet. Nu märke Adam och Eva att de var nakna, och de kände en skam att de gömde sig från Guds närhet. När Gud märkte att de ätit av kunskapens frukt beskyllde de varandra och ormen (Satan).

Då Gud är helig och inte tål synden blev nu Adam och Eva utkastade från Edens Lustgård.
Syndafallet ledde till relationen mellan människan och Gud var bruten och att nu Satan nu fått makt över oss. Synden är vår vilja att leva utan Gud. Syndafallet började att påverka hela skapelsen som hade varit perfekt i Guds ögon. Där våra egna själviska val påverkar andra hur de har det. "Otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar osv" Gal 5:19-21 började påverka våran värld.

Men Gud hade redan en lösning för problemet och det var Jesus. Jesus dog för din skull för att ta på sig skulden för det du gjort, när du valt att leva utan Gud. Du behöver bara att säga Ja! Du behöver inse att du är påverkad av synden och ondskans makt. Då är Jesus enda vägen till en återupprättad relation med Gud. Men Gud vill att du med egen fri vilja tar ett beslut så att han åter kan komma med öppen famn. Gud vill ha en personlig relation med alla. Det är därför han bankar på vårat hjärtas dörr, för att han älskar dig så mycket. Det enda du behöver att göra är att ta ett beslut och det blir fest i himlen. Eftersom dom firar varje människa som omvänder sig till Gud.

Varför finns synden kvar? Gud låter synden vara kvar, för att förtydligar på vems sida man är på.
Gud vill inte ha någon relation med en robot, utan med någon som vill ha en äkta relation från hjärtat med honom. När Jesus dog på korset tog han även udden från synden makt. Även om du ser synden i världen är det bara en begränsad tid. För det kommer komma en tid då Jesus kommer att döma hela världen på det onda och goda. Då kommer allt som Satan gjort utplånas och det goda kommer att segra. Det är därför viktigt att man står på rätt sida. Du bestämmer själv om du vill leva evigt i himlen eller helvetet, för det finns inga gråzoner. Då våran själ är evig kommer den leva vidare i evighet på någon av dessa två ställen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar