Google Website Translator Gadget

måndag 30 januari 2012

I Jesu fotspår - Att peka på Jesus

Gammalt blogginlägg från attblipastor

Jag håller på att läsa 100 dagar med Jesus av Niklas Piensoho. Där har jag läst om Niklas tankar från bibeltexten om Kvinnan i Sykars brunn. Han berättar hur Jesus är mot kvinnan men även hur Guds församling ska vara på sidan 115-116 skriver han följande:

”Den kristna kyrkans uppdrag är inte att kritisera människors tro eller moral. Det gjorde inte Jesus. Men kyrkans uppgift är inte heller att bekräfta människors egna trosföreställningar eller brist på moral. Kyrkans uppgift är att peka på Jesus och hjälpa människor att upptäcka honom. I den upptäckten finns livsförvandlande kraft oavsett hur människors livssituation ser ut.”

Jag håller med om i vad Nicklas tycker och tänker i detta. Vi som kristna måste kämpa med den bilden många i samhället har om oss som tror. Många tror att vi anser att vi är mycket bättre än andra, precis som vi är en mer ”rätta” i vårat levnadssätt. Alla måsten och regler som många tror vi har , men också många tror hör till att vara kristen. Därför kan det bli så befriande att peka på Jesus.
Vi som Guds församling måste ha en låg tröskel för att möta människor i deras vardag. Inte bara då vi har Gudstjänst på en Söndag utan hela tiden där vi är. Hur ska vi vara då som människor? Det vi kan börja med är att vi inte är dömmande, men ändå respekterar andras åsikter i vad det tycker och tänker. Man kan aldrig få någon att börja tro genom att argumentera vad de gör fel. Att vi kan visa på en kärleksfull attityd och visa att vi har lika mycket fel och brister. Då ger vi en smak på Guds kärlek till andra människor som kan bryta fördommar och barriärer. Det skapar nyfikenhet, vad har dom vi inte har?

I dagens samhälle så finns det ett stort intresse för andlighet, där många tror på någon större makt. Dagens tidningar men även media av olika slag flödar över med andlighet som: Spådomar, Tarot, horoskop, healing osv. Pga att vi bor i ett så sekulariserat land så är det få som vill eller vågar gå till kyrkan i stället. Det är lättare att håna Gud än att erkänna att man har en andlig längtan. Vi vill hellre skapa något som passar oss just nu, och mättar vår andliga längtan för stunden. Än någon som är ständigt och fyller hela vårt andliga behov. Jesus säger till Kvinnan i Sykans brunn att han är det levande vattet, och den som dricker av det aldrig kommer mera vara (andligt) tröstig. Jesus vill säga till oss om vi håller oss till honom så kommer vi aldrig mera jaga efter saker som bara mättar för stunden. Genom att vara nära Jesus så har du allt. Skaparen blev människa för att mätta och hela det andliga behovet vi längtar efter. Peka på Jesus och låt andra få känna honom. Genom att göra Jesus känd, trodd, älskad och efterföljd så kan du påverka andra människors liv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar