Google Website Translator Gadget

söndag 15 januari 2012

I Jesu Fotspår - Bön

Något som jag fått höra från andra är att vi i svensk kristenhet lägger för lite tid på Bön.
Bibeln säger be och ni ska få,  sök och ni ska finna. Bönens makt är stor om man lägger tid på detta.
Våra böner kan få människor till tro, bli helade och ändra en samhällsstruktur i grundvalarna.
Men ända är det så svårt att sätta sig ner i vardagen och ta tid för bön. Jag tror att man måste
prioritera tiden i bön. För det är genom bön och bibelläsning vi skapar en levande gemenskap med Gud.

Jesus är det bästa föredömet när det gäller bön. Han tog mycket tid både själv men också med lärjungarna.
Även när han haft full upp en hel dag så, fanns det tid för gemenskap med Gud genom bönen.
En föregångare till Jesus var Moses. Vars 40 dagar och 40 nätter på berget Sinai påverkade honom resten av livet. Hans tid med Guds närhet gjorde att han varken åt eller drack under dessa dagar. När han sedan återvände ner och upptäckte att Guds egendomsfolk tillbad en guldkalv, då blev han arg.
Hur kan de tillbe en avgud , när de kunde fått samma gemenskap med Gud.

Gud vill att vi ska komma med allt till honom. Han vet redan vad du ber för, men vill att du ska fokusera på honom under livets skeenden. Det finns olika sätt att tillbe Gud, där det är viktigast att du hittar ditt sätt.
Så ta tid för bön och läs hur Jesus gjorde i sitt böneliv. Då kommer du snart se ett Sverige i förändring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar