Google Website Translator Gadget

söndag 22 januari 2012

I Jesu Fotspår - Den rätta Tron

Jesus vill att vi ska ha rätt tro och verkligen förstår vem han är.
Detta kan du läsa i Matt 8:5-13 där Jesus möter den romerska officeren.

Då Jesus var på väg in i Kapernaum, kom en officer fram och bad honom: "Herre, min tjänare ligger lam där hemma och har svåra plågor." Jesus frågade honom: "Skall då jag komma och bota honom?" Officeren svarade: "Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord, så blir min tjänare frisk. Också jag är en man som står under andras befäl, och jag har soldater under mig. Säger jag till en: Gå, så går han, och till en annan: Kom, så kommer han, och till min tjänare: Gör det här, så gör han det." När Jesus hörde det, blev han förvånad och sade till dem som följde honom: "Amen säger jag er: I Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro. Jag säger er: Många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn skall kastas ut i mörkret utanför. Där skall man gråta och skära tänder." Till officeren sade Jesus: "Gå, som du tror skall det ske dig." Och i samma ögonblick blev hans tjänare frisk.

När officeren kom fram till Jesus visste han att han var en syndare. Han var medveten att Jesus var Messias och var den som skulle rädda alla från vår brist, svaghet och misslyckanden. Med Jesu makt och myndighet räckte det med ett ord för att tjänaren skulle bli frisk. Detta gjorde att Jesus blev förundrad, då han kom först till Judarna för att leda dom rätt. Officeren hade en medvetenhet och insikt som inte ännu Judarna hade förstått. Jesus var den enda vägen till Gud och endast han kan rädda och hjälpa oss.

För att vi ska kunna tro måste vi veta vad Jesus gjorde, då kan det bra om man läst någon av de fyra evangelierna någon gång. Vi behöver stå rotade i vad bibeln säger om Jesus och vad han gjorde/gör och med den insikten så är allt möjligt. Vi har fått hans makt och myndighet när vi tar/tog emot honom som våran frälsare, räddare. Detta är inget Jesus höll för sig själv utan han gav oss detta i uppdrag då han steg upp till himlen. Men då behöver vi se också vårat beroende av Gud, att utan honom blir det inte bra. Men med honom är allt möjligt oavsett hur illa det ser ut. Vi kan inte rädda oss själva, men om vi kommer till Jesus då får vi hjälp. Så låt oss komma till Jesus och få ännu mera kunskap om honom i bibeln. 

Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen. 2 Pet 3:18

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar