Google Website Translator Gadget

måndag 23 januari 2012

I Jesu Fotspår - Evangelisations principer

I Matt 10:5-14 talar Jesus om för lärjungarna principerna för evangelisation
Dessa tolv sände Jesus ut, och han befallde dem: "Gå inte in på hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad. Gå i stället till de förlorade fåren av Israels hus. Och där ni går fram skall ni predika: Himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Skaffa er inte guld, silver eller koppar i era bälten, inte lädersäck för resan, inte två livklädnader, inte sandaler eller stav. Ty arbetaren är värd sin mat. När ni kommer in i en stad eller by, ta då reda på vem som är värdig, och stanna där tills ni lämnar den orten. Och när ni kommer in i ett hus, så hälsa det. Om huset är värdigt, skall den frid ni tillönskar komma över det. Men om det inte är värdigt, skall er frid vända tillbaka till er. Och om man inte tar emot er eller lyssnar till era ord, så lämna det huset eller den staden och skaka av dammet från era fötter. 

Jesu första princip är att man ska börja i närområdet. Jesus vill att vi ska börja där vi är att berätta om honom. För att alla ska få veta vem han är och gjort för oss då han är den frälsare och hoppet alla behöver.

Jesu andra princip är hur vi ska berätta. Vi ska berätta om himmelriket som nu finns på jorden, där vi har fått samma befogenheter och makt som Jesus. Att Jesus är vägen, sanningen och livet och den enda vägen till Gud. En gåva från Gud och det enda man behöver göra är att säga Ja.

Jesu tredje princip är att vi inte ska skapa en för stor materialism utan att vi ska mer tillit på Gud.
Gud har lovat att vara med oss hela tiden och ta hand om våra behov under livets olika skeenden.

Jesu fjärde princip handlar om friden. Att vi ge en hälsning av frid där vi befinner oss.
Denna hälsning blir som en välsignelse över de människor och hem vi besöker i våran omgivning.

Jesu femte princip är om avvisande. Om någon vägrar lyssna eller har emot evangelium så ska man gå vidare. Det är inte vi som ska döma människorna utan det kommer Jesus att göra sedan.

Dessa principer som vi fått är en del av det lärjungaskapet vi förvaltar i förmedlandet av evangelium.
Detta för kunna ge vidare de goda nyheterna vad Gud har gjort för oss i världen genom Jesus Kristus.
Men även för oss att inse vilket fokus vi ska ha i våra liv som Jesu lärjungar.
Gud är den som vill ta hand om oss och våra liv, men då behöver vi också låta honom få en chans.
Så låt oss komma närmre vår skapare och fader så vi följa hans vilja och bli använda på rätt sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar