Google Website Translator Gadget

måndag 30 januari 2012

I Jesu Fotspår - Guds fruktan


I 1 Tim 6:3-19 skriver Paulus till Timoteus om att ha rätt gudsfruktan.
Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, så är han högmodig och begriper ingenting. Han har bara en sjuklig lust att diskutera och strida om ord. Sådant väcker avund, kiv, smädelser och misstankar och leder till ständiga tvister mellan människor som är fördärvade i sitt sinne och har vänt sig bort från sanningen, och som menar att gudsfruktan är en god affär. Ja, gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Vi har ju inte fört något med oss in i världen, inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med det. Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. 


Men du gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen. Inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus som inför Pontius Pilatus avlade den goda bekännelsen, uppmanar jag dig: bevara det som han har befallt rent och oförfalskat, till vår Herre Jesu Kristi ankomst, som han skall låta oss få se när tiden är inne, han, den salige, ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen.


Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig och samla åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern, så att de vinner det verkliga livet. 


Det gäller att hålla sig till sanningen (Jesus), lita på att Gud vill ta hand om dig och ha en balanserat
syn till pengar. För då är det svårare att ledas till att följa världen och dess lockelser, utan i stället ha Jesus som vårt centrum. Vi ska i stället göra Guds vilja och berätta den sanningen alla måste få höra i världen.

Vi bör inse att vi behöver Gud i vårt liv. Gud är helig, allsmäktig och kärleksfull men samtidigt hatar han synden och ondskan. Vi är alla syndare där ingen egentligen är värd att vara i hans närhet, men vi är nu skuldfria. Tack vare Jesus som banat vägen till Gud igen, genom att dö på ett kors för vår skull. Detta erbjudande gäller till alla människor i våran värld. Tills domen ska komma över gott och ont över denna värld som finns i ondskan och syndens makt. Vi måste visa på i vårat sätt att leva så andra ser en annan väg i livet än rikedom. Där vi ska peka på Jesus och vad han har gjort i våra liv. Allt handlar inte bara om detta livet vi lever nu. Utan vad som händer sedan när själen går vidare, där den enda vägen till himlen leder via Jesus Kristus. När man tar emot Jesus leder detta till att man vill göra goda gärningar. Dessa gärningar är mer värda än alla rikedomar man får under sin livstid då dessa blir som en skatt i himlen. Gärningar som pekar på Guds kärlek till andra där man får en försmak på himlen redan här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar