Google Website Translator Gadget

måndag 30 januari 2012

I Jesu fotspår - Ledarskap

Gammalt blogginlägg från attblipastor

Ett bibelord som har talat till mig mycket är Josua 1:9 Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad, ty HERREN, din Gud, är med dig vart än du går." (Folkbibeln)
Josua var en härförare och tjänare, efter Mose död fick Josua ett stort uppdrag av Gud. Nämligen han skulle inta det utlovade landet, som Gud lovat Abraham tidigare. Äran att föra vidare allt vad Israels folk lärt sig för att ära sin skapare som egendomsfolk. Gud lovade att han skulle vara med dom, och att Josua inte behövde vara rädd för något.

När man läser detta i bibeln så verkar det som ett stort och svårt uppdrag. Att leda är något svårt speciellt om det är ett folk, något som Moses fick erfara. Hans svärfar ville han skulle dela upp ledaruppgiften till andra för att orka med.De står i Ordspråksboken 11:14a Utan ledarskap går ett rike under, om ingen träder fram i ledarskap, så kan inte ens ett rike vara kvar. Om det inte finns någon herde går alla vilse och alla tänker på sig själva. För Israels folk betydde det att de skulle gå tillbaka till avgudar och gå miste om det utlovade landet. Någon som senare hände Israels folk, innan Gud kom ner som människa i Jesus.

Jesus är ett föredöme när det gäller ledarskap och han levde verkligen som han lärde. Han var tjänande, ödmjuk, pedagogisk, visionär, hade ett rikt böneliv är bara några saker. Detta var något han spred vidare till sina lärjungar och något som vi kan använda idag. Ledaruppgiften, missionsbefallningen, och kärleken till Gud och din nästa. För att underlätta fick vi hjälparen och nådegåvor för att vara till nytta till Guds församlingen. Paulus skrev i några av hans brev om ledarskap, dels hur man ska vara. Men också hur andra ska vara emot en. Jag tycker de är lika relevanta då som nu.

I 1 Thess 5:12-22 står det: Vi vädjar till er, bröder, att sätta värde på dem som har det tyngsta arbetet bland er, som står i spetsen för församlingen och vägleder er. Visa dem den största kärlek och uppskattning för allt vad de uträttar. Håll fred med varandra. Vi uppmanar er, bröder: tala de oordentliga till rätta, uppmuntra de modfällda, stöd de svaga, ha tålamod med alla. Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva alltid efter att göra gott, mot varandra och mot alla andra. Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. Släck inte anden, förakta inga profetior men pröva allt. Ta vara på det som är bra, och avhåll er från allt slags ont.

1 Pet 5:1-4 Till era äldste riktar jag nu denna maning, jag som själv är en av de äldste och kan vittna om Kristi lidanden, jag som också skall få dela den härlighet som kommer att uppenbaras: Var herdar för den hjord som Gud har anförtrott er och vaka över den, inte av tvång utan självmant, så som Gud vill, inte av vinningslystnad utan av hängivenhet. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. Då skall ni, när den högste herden träder fram, krönas med ärekransen som aldrig vissnar.

1 Tim 4:12-16 Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet. Läs högt ur skrifterna, förmana och undervisa, tills jag kommer. Ta vara på den nådegåva du har, den som du fick när profetior utpekade dig och de äldstes råd lade sina händer på dig. Tänk på detta, lev i detta, så att alla ser dina framsteg. Ge akt på dig själv och din undervisning. Stå fast vid detta, ty gör du det räddar du både dig själv och dem som lyssnar på dig.

Vi som yngre kristna har en stor uppgift framöver oss, så som Josua upplevde det efter Mose. Det är många församlingar i Sverige där det är dåligt med yngre som vill ta vid ledaruppgiften. I dagens samhälle är inte direkt ledarskap många prioriterar oavsett om den är betald eller ej. Det märker man bara när det gäller makten i kommun, landsting eller riksdagen. Ofta är det samma folk som sitter där i tid och otid tills de går i pension. Många blir äldre i våra församlingar och för att något nytt ska hända måste vi ta vårat ansvar. Det hänger på oss om evangeliet sprids vidare så människor får höra om Jesus. Antar du utmaningen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar