Google Website Translator Gadget

onsdag 25 januari 2012

I Jesu Fotspår - Rätt grund

I Matt 7:24-27 pratar Jesus om att vi ska har rätt grund i tron, i liknelsen om de två husbyggarna.
Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde 
sitt hus på klippan. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte 
handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, störtfloden 
kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort." 

Då du bygger ett hus är det viktigt med en stadig grund för att det ska hålla. Håller inte grunden kan du inte bygga vidare något på huset, likaså är det med tron på Jesus. När stormarna kommer i vardagen, sorger och misslyckanden drabbar oss består tron på Jesus. Där vi kan lägga vår förtröstan på honom och han blir vår trygghet i svårigheterna. Men har man lagt fel grund då svårigheterna kommer, rasar alltihop och man börjar beskylla Gud för saker. Grunden är Jesus Kristus, det är den hörnsten som vi bygger vår tro på. Vi är som levande stenar i ett andligt bygge som blir Guds församling. Vi behöver alla lägga rätt grund i livet, för då kommer tron bli ännu starkare i Kristus. Vi behöver varandra lika mycket som vi behöver Jesus i våra liv. Då kommer den tron vi har växa ännu mera och vi kan reflektera Guds kärlek i vardagens storm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar