Google Website Translator Gadget

onsdag 18 januari 2012

I Jesu Fotspår - Sanningen

Vi lever i en värld som vill ge olika sanningar, där man försöker tala vad som är rätt och riktigt. I bibeln presenteras en annan sanning. Det är denna sanning Jesus pratar om i Johannes evangeliet Kap 14 vers 6

Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.
Ordet sanningen Jesus pratar om är det grekiska ordet "αληθεια" ( aletheia ) ett ord som säger som det är och avslöjar något som varit gömt. Jesus ville att judarna skulle få insikt vem han var och vad det stod i skriften. Jesus ville säga till judarna att det var honom de väntar på den utlovade messias.
Detta ord finns också på olika bibelställen i nya testamentet och jag tänkte vi skulle gå igenom dessa här.
Om du bläddrar i bibeln själv så använder jag folkbibelns översättning.


Joh 1:17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.

Joh 8:31-32 Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: "Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria."

Joh 8:43-44 Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. 44 Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.

Joh 17:14-18 Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, eftersom de inte är av världen, liksom inte heller jag är av världen. Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen.

Joh 18:37-38 Pilatus sade: "Du är alltså en konung?" Jesus svarade: "Du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst." Pilatus sade till honom: "Vad är sanning?" Efter att ha sagt detta gick han ut till judarna igen och sade till dem: "Jag finner honom inte skyldig till något brott.

Rom 3:7 Men om Guds sannfärdighet genom min lögnaktighet framstår så mycket klarare till hans ära, varför blir jag då dömd som syndare?

2 Kor:7:14 "Och om jag inför honom har berömt mig något i fråga om eder, så har jag icke kommit på skam därmed; utan likasom vi eljest i allting hava talat sanning inför eder, så har också det som vi inför Titus hava sagt till eder berömmelse visat sig vara sanning." 1917 Översättning

2 Kor 11:10 Lika säkert som Kristi sanning finns i mig skall man i Akajas bygder inte ta ifrån mig den berömmelsen.

Gal 2:5 Men inte ens ett ögonblick gav vi vika för dem och underkastade oss. Vi ville att evangeliets sanning skulle bevaras hos er.

Ef 4:21 Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus.

1 Joh 1:8 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss.

1 Joh 2:4 Den som säger: "Jag känner honom" och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom.

1 Joh 5:6 Det är han som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och det är Anden som vittnar, eftersom Anden är sanningen.

Om vi inser vad sanningen är det lättare att förstå vem Gud är och vad han vill i våra liv. Djävulen är den som kommer med osanning och anklagar oss. Men Jesus är den som räddat oss från synden då han dog i ditt och mitt ställe. Ondskan gör allt för att förhindra att sanningen kommer ut, för vem annars skulle då Satan förleda? I Efesierbrevet kap 6 vers 10 pratar om Gudsrustning. Den pratar om den andliga kampen som finns mellan det onda och goda. Där är sanningen en viktig bit för vårat liv som Jesu lärjunge. vers 14 Spänn på dig sanningensbälte. Vi behöver ständigt leva i sanning, andas sanning, tala sanning, vara ärligt och föredömligt. Jesus är våran sanning och våran strävan är att bli mer lik honom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar