Google Website Translator Gadget

måndag 30 januari 2012

Kristen Livsstil - Älska era fiender

I Luk 6:27-36  säger Jesus att vi ska älska våra fiender, men vad menar han med det?
Men till er som lyssnar säger jag: Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. 
Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er. Om någon slår dig på 
den ena kinden, så vänd också den andra kinden till. Och om någon tar ifrån dig manteln, 
så låt honom också ta din livklädnad. Ge åt var och en som ber dig, och om någon tar ifrån
dig vad som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Allt vad ni vill att människor skall göra er, det 
skall ni göra dem. Om ni älskar dem som älskar er, skall ni ha tack för det? Också syndare 
älskar dem som visar dem kärlek. Och om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, skall ni
ha tack för det? Så handlar också syndare. Och om ni lånar åt dem som ni hoppas skall 
betala tillbaka, skall ni ha tack för det? Också syndare lånar åt syndare för att få tillbaka 
vad de lånat ut. Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen något. 
Då skall er lön bli stor, och ni skall vara den Högstes barn, eftersom han är god mot de 
otacksamma och onda. Var barmhärtiga så som er Fader är barmhärtig. 

Texten pratar om vår livsstil mot de som vill en illa. Att avstå en chans till hämnd, hat och
vedergällning. För att visa kärlek, respekt och vördnad mot dina medmänniskor. Genom att
vara på detta sätt kan man visa på Guds kärlek emot andra där du är. Det handlar inte om att
bara ge kärlek mot de som gör det tillbaka utan till alla. Det gäller att ha ett förhållningssätt
där man inte alltid ska kräva att man får något tillbaka, på det sättet kan vi bli mer lik Jesus.
Vi har mycket att lära av Jesus i hans exempel emot människor han möte under sin tid på jorden.

För vem är bättre än Jesus, då han dog för vår skull på ett kors i kärlek till oss människor.
Då han hellre ville visa på Guds kärlek i det han gjorde, än att förespråka något våld.
Även på korset visa han kärlek och sa: "Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör." Luk 23:34
Då en av rövarna fick nåd inför Gud i det sista och blev lovad av Jesus att ses i himmelriket.
Så genom att ha en strävan att bli mer lik Jesus, kan vi reflektera hans kärlek i våra liv.
Att ha en respekt och kärlek för de som inte än mött Jesus kan förändra allt.
Då kan vi visa den på oerhört stora kärlek vi fått av Gud och ära våran skapare och fader.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar