Google Website Translator Gadget

tisdag 24 januari 2012

Kristen Livsstil - Att döma

I Matt 7:1-5 pratar Jesus om vilket förhållningssätt vi ska ha, innan man dömer en annan människa.
Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom ni dömer med, skall ni bli dömda, och med det 
mått ni mäter med, skall det mätas uppåt er. Varför ser du flisan i din broders öga men märker 
inte bjälken i ditt eget öga? Eller hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt 
öga, du som har en bjälke i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga!
Då kommer du att se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga.

Man måste vara medveten om ens egna fel och brister innan man påtalar någon annan människa.
Det Jesus vill säga till oss att kolla på oss själv först, för att sedan säga något till din medmänniska.
Vi är alla syndare i Guds ögon och ovärdiga att skilja på gott och ont. Men genom vad Jesus gjorde
på korset är vi räddade. Gud tar hand om dömandet för oss, det vi ska göra är att tillrättavisa i kärlek
emot varandra. För då gör vi Guds vilja, vi ska peka på Jesus Kristus. Vår strävan är att bli mer lik
honom på alla områden, för Jesus dömde inte någon utan gav oss människor en andra chans.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar