Google Website Translator Gadget

fredag 20 januari 2012

Kristen livsstil - Rustningen

Jag nämnde om Guds rustning i ett blogginlägg tidigare. Vad är det kanske du undrar?
Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Ef 6:10-18 Folkbibeln

Rustningen handlar om den andliga kampen mellan mellan gott och ont som påverkar oss människor. Det är en bekännelse att man behöver Jesus i sitt liv, men också hur ens livsstil ska bli mer kristuslik. Vi behöver hela rustningen och inte bara delar av den för det ska funka. Detta behöver vi för att kunna leva nära Jesus och inte bli blinda för den andliga verkligheten omkring oss. Oavsett om vi är svaga eller starka i våran tro behöver vi rustningen så vi står fastna i tron genom Guds kraft. Varje del symboliserar olika saker som:

Spänn på dig Sanningensbälte. Du behöver ständigt leva i sanning, andas sanning, tala sanning, vara ärligt och föredömligt. Jesus är våran sanning Joh 14:6

Rättfärdighetenspansar behöver du. Detta pansarsköld fick du av nåd då Jesus gav sitt liv i ditt ställe. När du tog emot/tar emot Jesus som din herre, får du rättfärdighetenspansar, du är en, du är friköp. Oavsett vad som kommer emot dig på livets väg, är du ren, du är helgad. Du är Guds barn. Pilar kan skada, men inte ta ditt liv. Jesus har redan gett sitt för dig.

Beredvillighetens skor, är du villig att sätta på dig dem? Att vara villig att dela med dig av Guds ord.
Att ha beredvillighetens skor innebär att du är villig att när som helst gå då Jesus sänder dig.

Sätt på dig Guds sköld i striden. Låt Gud va din sköld, håll dig nära honom genom att lita på löftena.

Frälsningenshjälm är viktigt skydd som du bör sätta på dig varje dag. Frälsning betyder räddning, en framtid och ett hopp. Gud vill skydda ditt sinne, dina tankar så att de är i enlighet med Guds vilja och därmed kunna påverka andra människor runtomkring.

Till sist, Andes Svärd är Guds ord. Död och liv har tungan i sitt våld. Tala liv tala ut Guds ord. Det ger, genombrott och styrka i din uppgift. Guds ord, läs guds ord och stå emot varje tuff situation på det sätt Jesus stod emot. Tänk efter hur Jesus skulle varit i dina skor. Hur hade han levt och talat? Tänk efter och sträva efter samma övertygelse som Jesus har. Evangeliet är ditt viktigaste vapen. Men det viktigaste är att vi ber för detta varje dag. Bönen är grunden till allt och ha en nära och äkta relation med Gud. Då är man medveten vad som är rätt ande , det som ärar och hyllar våran skapare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar