Google Website Translator Gadget

fredag 27 januari 2012

Kristen = Troende ?

Vad menar jag med Kristen = Troende? Vi bor i ett land som är byggt på kristna värderingar.
Mycket av de lagar och traditioner vi har är från kristendomen. men betyder det att vi då är kristna?
Mitt svar är Nej! Mycket av den västerländska tron vi har är egentligen inget med kristendom att göra.

När kristendomen blev en statsreligion på 300-talet börja man komma allt mer ifrån den tro Jesus
förmedla till oss. Jesus hade aldrig haft i tankarna att vi skulle starta krig i hans namn och tvinga
människor till en tro. Den kristendomen vi börja förmedla blev något lagiskt och tvångsmässigt,
men vad var Guds kärlek till oss då? Ordet "kristen" blev mångt och mycket ett skällsord
i den muslimska världen, då det förknippades med den västerländska omoralen.

Men på 1500-talet kom en förändring med reformationen genom Martin Luther. Efter 1200 år kunde man återigen börja läsa själv vad det stod i bibeln. Förut hade bara Präster tillgång till bibeln på latin men nu kunde man läsa på sitt språk igen. Det var efter denna reformation som även Sverige bröt med den romersk-katolska kyrkan och blev ett land med evangelisk-lutherskt statskyrkan (Svenska Kyrkan).
Men tvånget från kyrkan fanns kvar än och lagiskheten genomsyrade kyrkan. Där var det tvång att gå i kyrkan på söndagarna med regelbundna kyrkoförhör. På 1700-1800 talet kom nya vindar i den kristna kyrkan, där frikyrkan började få mer utrymme. Det var efter 1858 då konventikelplakatet avskaffades som man fick ha Gudstjänst utan någon inblandning av Svenska kyrkan och efter lagar som stiftades 1860 och 1873 som man kunde byta till en annan kyrka. Det var först 1951 det blev religionsfrihet i Sverige utan tvång att tillhöra en kyrka. Den tro som många har haft i Sverige har varit något påtvingat och jobbigt en tro med krav och regler. Men den tro Jesus vill förmedla är inget som tynger en utan något som är i kärlek.

Den tro som har förmedlas har ofta varit i gärningar och plikt men utan den rätta kärleken. Då blir det tungt och jobbigt då man anser att man aldrig är förtjänt en relation med Gud. Men denna bild är inte något som bibeln säger. Den berättar om en Gud som gör allt för att få en relation med oss människor. En Gud som kom ner som människa och levde ett liv bland oss och dog för vår skull för att ta bort våra misslyckanden.
Denna Gud kan du ta emot i ditt liv genom att säga Ja och vägen dit är Jesus Kristus. Det är inte våra traditioner och värderingar som gör en kristen, utan att ta emot Jesus och vara hans lärjunge.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar