Google Website Translator Gadget

onsdag 25 januari 2012

Skatter i himlen

I Matt 6:19-21 pratar Jesus om vilket förhållande vi ska ha till de skatter världen erbjuder.
Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in 
och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga 
tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. 

Texten kan tolkas på olika sätt då man pratar om skatter dels det materiella och om frälsningen.
Jesus vill att vi ska tänka var vi har i vårt hjärta, det munnen pratar om är hjärtat fullt av.
Gud har inget emot att du samlar skatter som pengar, utbildning, nöjen, mobil, dator osv.
Det som Gud är emot när man börjar jaga efter mer och nyare saker, då kan det förstör oss
som människor. De saker vi jagar efter är bara något tillfälligt och har inget bestående värde för evigt.
Dessa skapar problem för oss då vi inte kommer leva i all evighet. Desto mer vi knyter vårt liv i
olika skatter ju mindre tänker vi på dom som finns i vår närhet och blir vårat egna centrum.

Det vi ska göra i stället är att förvalta det vi fått och ära Gud, så kommer vi bort från vår egoism.
Vi ska ha Jesus som centrum i våra liv och genom detta göra goda gärningar som reflekterar honom.
För Gud är vi alla en skatt, han älskar oss så mycket och du är så dyrbar i hans ögon. Han vill fylla ditt hålrum som du försöker fylla med allehanda ting med sin enorma kärlek. Det var därför Jesus dog för oss på ett kors, så vi kan ha en personlig relation med Gud. För de skatter som vi samlar i himlen varar för evigt.
Där vill han att du ska förvalta allt på ett bra sätt och ge den största skatten till alla ett evigt liv med Gud. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar