Google Website Translator Gadget

måndag 16 januari 2012

Synden - Lagen - Jesus

Har du tänkt någon gång på varför man pratar om de 10 budorden 2 Mos 20:1-17, 5 Mos 5:1-22 och varför dessa är så viktiga? De var just dessa budord som skulle vara en vägledning och kompass till Guds egendomsfolk. För att de skulle kunna förstå vad som var rätt och fel i Guds ögon och bli mer lik honom till sättet. Det fick Judarna att tro att om dom bara höll alla buden så skulle de vara Guds folk för evigt.
Detta medförde stadgar och förbud så att man aldrig skulle kunna bryta ett enda av buden någonsin.

När sedan Jesus började undervisa om lagen i Matt 5:17-37 Så gjorde han det inte för att ändra något bud utan för att förtydliga vad Gud egentligen ville säga. Detta för att dom skriftlärda judarna, hade tolkat skriften på ett annat sätt. Jesus ville säga att det inte är genom gärningar man blir frälst, utan genom att tro på Kristus. Denna Lagiskhet hade gjort de flesta skriftlärda andligt blinda och oförstående. De såg inte att Jesus var den de väntade på, den utlovade Messias som hela Gamla Testamentet peka på.
Utan de hade en tro att de var heliga och rena inför Gud genom att följa lagen till varje punkt.

Men det som Jesus ville visa,var att den enda vägen till Gud var genom honom och inte lagen.
Budorden visade vad som är synden i världen och kom till för att Judarna gjorde fel hela tiden.
Ingen kan någonsin hålla hela lagen utan att bryta något bud någon gång då och då.
Vem skulle då bli kunna bli frälst i Guds ögon? Vi är alla syndare då vi medvetet ignorerat Gud.
När vi får insikt om vad vi gör fel så ger Gud oss svaret nämligen Jesus.

Synden var något som vi skapa då vi vände ryggen från Gud och bestämde att leva utan honom.
Det Gud vill är att han får en återupprättad relation med oss människor, men då måste vi också inse att
vi behöver honom i våra liv. Gud vill inte ha en relation med någon som inte gör det av fri vilja. Då är Jesus enda vägen till Gud, det finns inget annat sätt. Det är därför viktigt att berätta varför Jesus behövs.

Tänk att du sitter i ett flygplan över Atlanten och plötsligt säger kapten att alla ska sätta på sig en fallskärm men utan att berätta varför. Hur skulle du reagera, tänka och känna? Jag tror det skulle ställas massa frågor
av olika slag. Men om Kapten i stället skulle säga, vi kommer störta för att rädda era liv så sätt på er fallskärmarna fort och hoppa ut. Så är det också med att ta emot Jesus i sitt liv. Man måste inse att synden leder till döden och för att bli räddad av Gud måste man vända sig till Jesus och ta emot honom i sitt liv.
Då är det viktigt att förklara varför Jesus dog på korset för oss, annars blir det dårskap i världens ögon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar