Google Website Translator Gadget

måndag 23 januari 2012

Tro och Hopp i Kristus

I 2 Kor 4:16-18 skriver Paulus om det som väntar oss livet efter detta.
Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. 

Tycker du allt är jobbigt och tungt? Svårt att komma upp på morgonen och är nedstämd? Bara för att man är troende betyder det inte att man undviker detta. Paulus säger att vi inte ska tappa modet. Allt kommer att bli så mycket bättre och att det finns ett stort hopp att tro på Jesus. Även om vi kan råka ut för det ena och andra i våra liv, så blir vi förnyade i våra hjärtan när vi tar emot Jesus. Då är det tråkiga du upplever något lätt om man jämför mot det vi är på väg till nämligen himlen. Vårt fokus ska inte vara på det materiella och världens lockelser utan på Jesus. Men det betyder inte att vi ska leva ett tråkigt liv här, utan att det inte blir något som hindrar din personliga relation med Gud. Vi ska vara hoppet för andra i våran omgivning. Ett ljus och salt i deras mörker där andra kan finna en tro på Jesus. Där har du och jag en viktig betydelse.

Vi ska leva i världen men inte av världen. Paulus nämner i Romarbrevet 12:2 Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Vi ska leva så det blir enligt Guds vilja för då kan vi förnyas i tankar, ord och handlingar. Men då behöver vi ha en fräsch och nära relation med Gud.

Det vi gör skapar en Kristusdoft som reflekterar Guds kärlek till andra. Gärningar leder inte till Tro, men en Tro leder till gärningar. Vad menar jag med det? Det handlar inte hur god man är, inför Gud är vi alla syndare. När Jesus dog för oss fick vi en nåd, en rättfärdighet inför Gud. När du tar emot Jesus i ditt liv, kommer detta att göra att man vill föra vidare det man fått. Men inte av något tvång utan i kärlek till andra. Så låt oss föra vidare det hoppet vi fått i våran tro till Jesus, så fler får en försmak på himlen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar