Google Website Translator Gadget

söndag 29 januari 2012

Uthållig bön

I Luk 11:5-13 berättar om vilket förhållningssätt vi ska ha till bön.
Han sade till dem: "Om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger: 
Käre vän, låna mig tre bröd. En vän som är på resa har kommit till mig, och jag har ingenting 
att sätta fram åt honom, vem av er skulle då inifrån huset få till svar: Låt mig vara i fred. 
Dörren är redan stängd, och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte stiga upp och
ge dig något. Jag säger er: Även om han inte stiger upp och ger honom något för att det är hans vän,
så kommer han att stiga upp och ge honom allt vad han behöver för att inte själv bli utskämd.

Jag säger er: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. 

Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall
dörren öppnas. Finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om 
en fisk, eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda 
gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?" 

Gud vill verkligen att vi ska komma med allt i vår bön till honom, inget är för litet eller för stort.
Om människorna som lever i "synden" kan ge goda gåvor till sina medmänniskor, då kan Gud ge mer.
Gud är inte snål i sina välsignelser utan vill att du ska må bra och känna dig trygg i hans enorma kärlek.
Men för att få mer måste vi be och göra det frekvent i vårt kristna liv. Vi måste söka och bulta på dörren
till Gud, då kommer han att öppna för oss. Bön kan förändra livet både för dig och för andra. Med bön
kan vi ställa in rätt kanal till Gud och höra vad han vill säga så vi gör hans vilja och ärar vår skapare.
Då kan vi förändra vår omgivning där vi är, bara genom bön och reflektera Guds kärlek till andra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar