Google Website Translator Gadget

lördag 28 januari 2012

Våra frukter

I Luk 6:43-45 pratar Jesus om liknelsen med trädet och dess frukter.
Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt, inte heller något dåligt träd som bär bra frukt. 
Ett träd känner man igen på frukten. Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar? En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. 

Denna text talar om oss människor och vår relation med eller utan Gud. Det bra trädet är Gud medan det dåliga är synden/ondskan i världen. Det som finns i vårt hjärta leder till vissa frukter som finns i Galaterbrevet Kap 5 vers 19:21 Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet,  avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Dessa pratar om de gärningar och frukter synden och ondskan för med sig.

I vers 22-23 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Detta pratar om vilka gärningar och frukter som kommer från Gud. Bara Gud kan avgöra vad som är gott och ont genom hans son Jesus. Vi kan inte säga att vi är goda när vi har vänt Gud ryggen. Men tar vi emot Jesus i våra liv, då kan Gud vända det dåliga till något gott igen. Gud ansar oss som grenar på ett träd och tar bort det som inte är bra för oss. För att vi sedan ska kunna få bra frukt som ärar våran skapare. Det är därför Jesus vill att vi ska tänka på vilka frukter vi ger vidare är det gott eller ont?

Det är aldrig för sent att ångra sig och börja på nytt. Gud står ständigt med en öppen famn emot oss.
Så känner du att du har något som inte är bra för dig? Kom då till Jesus och lägg det framför hans kors,
så får du en förlåtelse och Gud kan börja verka i dig igen. Så du bär rätt frukt igen och ärar Gud.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar