Google Website Translator Gadget

söndag 5 februari 2012

Andlig enhet

I Ef 4:1-6 skriver Paulus om enheten i Kristi kropp
Jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni
har fått. Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra
i kärlek. Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band: en kropp och en Ande,
liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse, en Herre, en tro, ett dop, en
Gud som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla.

I Efesierbrevet kapitel 1-3 skriver Paulus vad Gud har gjort för oss människor genom Jesus Kristus.
Gud väntar nu på vår respons så vi kan leva värdigt den kallelsen och åter ta emot Gud i sitt liv.
Den livsstilen vi ska anamma är att leva ett liv som Jesus. Där vi är ödmjuka och milda, visar tålamod
och fördrag med varandra. Att vi inte tänker inte på oss själva först utan även på andra, där vi ärar
vår Herre. Vi ska göra allt för att bevara den andliga gemenskapen vi har tillsammans.
Vi tillhör en stor församling där Guds ande är centrum. Vi har ett hopp i den kallelsen vi fått av Gud.
Jesus är vår Herre där vi kan lita på vad han gjort för oss och ett dop där bibeln bara nämner troendedop. (Jag är medveten att det finns olika syn på dopfrågan runtom i kristenheten i Sverige).
Gud är treenig (Fader, Sonen och den helige Ande), där han verkar över allt och alla.
Där han har hand om oss och ger oss välsignelser och kärlek i överflöd till oss som tror på honom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar