Google Website Translator Gadget

torsdag 16 februari 2012

Antikrist

I sista tiden ska det komma en falsk Messias som hävdar att han är Jesus Kristus. Jag tänkte
skriva lite hur Antikrist kommer att uppträda på olika sätt. Ta gärna fram bibeln när du läser detta.

Det kommer falska profeter som försöker vilseleda hos troende:
*Matt 7:15-16; 24:11,24 *1 Tim 4:1-2, *2 Pet 2:1-22; 3:1-13 

 Antikrist ande har varit verksam i alla tider:
*Jes 3:13, *Matt 18:6, *Joh 15:18-25, *Apg 7:51-53, *Gal 5:17, *Kol 2:8, *1 Tess 2:15, 
*Tit 1:9, *1 Joh 4:3, *2 Joh v.7-11, *3 Joh v.9-10, *Upp 2:4, 14, 20; 14:9-11
Satan är aktiv. Han var verksam i gamla förbundens tid: *1 Krön 21:1, *Job 1:6, *Sak 3:1
och han är även i det nya tidens förbundets tid: *Matt 4:1-11; 13:39, *Luk 4:2-13; 8:12, 
*Joh 8:44; 13:2, *Apg 5:3; 10:38; 13:10; 26:18, *2 Kor 11:14, *Ef 4:27; 6:11, *1 Tim 3:6-7, 
*2 Tim 2:26, *Hebr 2:14, *1 Pet 5:8-9, *1 Joh 3:8, *Jak 4:7, *Upp 2:10; 12:9,13; 20:10

Satan förbereder på många sätt den yttersta tidens avfall och Antikrist kommande: *2 Tess 2:9-10
Genom förvillelse och blindhet: *Luk 17:23, *2 Kor 4:4, *Ef 2:2
Genom många under och tecken: *Upp 13:14
Genom att förföra Guds folk: *Joh 8:41,44, *Apg 20:30
Genom att verkställa Guds förkastelsedom: *Rom 1:24,28, *2 Tess 2:11-12, *Upp 20:7

Antikrist och hans förelöpare är redan förebådande i Gamla Testamentet.
Djuret som förhäver sig mot Gud och för krig mot de heliga *Dan 7:7-12
Förödaren som kommer på styggelsens vinge *Dan 9:27
Detta omnämns även i Nya Testamentet under olika namn och bilder.
Vilddjuret som skall stiga upp ur avgrunden *Upp 11:7  ur havet 13:1-8
Ska få sin makt från draken och från konungar *Upp 13:2,4; 17:12-13,17; 19:19-20
Den laglöse, Laglöshetens människa, fördärvets man *2 Tess 2:8
Förödelsens styggelse *Matt 24:15, Villoläraren *2 Joh v.7

Det viktigaste kännetecknet på Antikrist är att han förnekar Jesus Kristus
*1 Joh 2:22-24; 4:2-3, *2 Joh v.7
Men Jesus kommer att besegra Antikrist *2 Tess 2:8, *Upp 15:2-3; 16:10; 17:14; 19:15
Den slutliga segerherren är Gud själv  
*Job 4:9; 26:1-14, *Ps 74:12-14, *Jes 27:1, *Dan 4:13-14, *1 Kor 15:24, *Upp 19:20


(Källa: Illustrerat Bibellexikon bok 1, sida 99)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar