Google Website Translator Gadget

tisdag 7 februari 2012

Ära vår skapare


Ps 150:1-6 Halleluja! Prisa Gud i hans helgedom, prisa honom i hans makts fäste. Prisa honom för hans väldiga gärningar, prisa honom för hans stora härlighet. Prisa honom med basunklang, prisa honom med psaltare och harpa. Prisa honom med puka och dans, prisa honom med stränginstrument och flöjt. Prisa honom med ljudande cymbaler, prisa honom med klingande cymbaler. Må allt som andas prisa HERREN! Halleluja!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar