Google Website Translator Gadget

torsdag 23 februari 2012

Att tvivla


Joh 20:24-29 Thomas, en av de tolv, han som kallades Tvillingen, hade inte varit med dem när Jesus kom. De andra lärjungarna sade nu till honom: "Vi har sett Herren." Men han svarade dem: "Om jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer och sticka fingret i hålen efter spikarna och inte får sticka min hand i hans sida, så kan jag inte tro." Åtta dagar därefter samlades hans lärjungar igen där inne, och Thomas var med bland dem. Då kom Jesus, medan dörrarna var låsta, och stod mitt ibland dem och sade: "Frid vare med er." Sedan sade han till Thomas: "Räck hit ditt finger och se mina händer. Och räck hit din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro!" Thomas svarade honom: "Min Herre och min Gud!" Jesus sade till honom: "Därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser." 

Texten ovan talar om lärjungen Thomas och hur svårt det var för honom att tro att Jesus levde.
Det kan vara bra att påminna sig varför man kallar sig kristen och vilka som är de viktigaste skälen.
För om vi tvivlar så ska vi inte hålla oss borta från gemenskapen i församlingen. Utan att göra som 
Thomas genom att hålla kontakt med lärjungarna. För Jesus kommer till dig förr än du anar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar