Google Website Translator Gadget

tisdag 21 februari 2012

Bibeln

Inspiration och syfte - 2 Tim 3:14-17
Begränsad uppenbarelse - 5 Mos 29:29
Helheten nödvändig - Ps 119:160
Ögonvittnen - Luk 1:1-4
Kristus, Bibelns kärna - Luk 24:25-32
Jesu syn på skriften - Joh 5:39-40, 46-47; 10:34-35
Ande och liv - Joh 6:63
Lydnad ger insikt - Joh 7:14-17
Ordet är sanning - Joh 17:14-17
Levande och skarpt - Hebr 4:12-13
Inga sagor - 2 Petr 1:16-21

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar