Google Website Translator Gadget

torsdag 16 februari 2012

Den evige konungen

Ps 93:1-5 HERREN är nu konung! 
Han har klätt sig i höghet. HERREN 
har klätt sig och rustat sig med makt. 
Därför står världen fast, den vacklar inte. 
Din tron är fast grundad från fordom tid, 
du är från evighet. HERRE, vattenströmmarna höjer sig, vattenströmmarna höjer sin röst, vattenströmmarna höjer sina dånande vågor. 
Men väldig är HERREN i höjden, mer än bruset 
av stora vatten, väldiga vatten, havets bränningar. Dina vittnesbörd är sanna alltigenom, helighet tillhör ditt hus, HERRE, för alltid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar