Google Website Translator Gadget

fredag 17 februari 2012

Den gode herden


Ps 23:1-6 En psalm av David. HERREN är min herde, 
mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, 
han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker 
min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.
 Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet 
ont, ty du är med mig. Din käpp och stav de tröstar mig. 
Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer
mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet
 och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo
 i HERRENS hus evinnerligen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar