Google Website Translator Gadget

torsdag 16 februari 2012

Den helige Ande

Tänkte skriva de tankarna som Paige Juneaus förkunnar om
den Helige Ande. Då hon var senast i Skara den 1 Oktober 2011.
Ta gärna fram bibeln när du läser detta!

Vem är den helige Ande?

Han är fullt ut Gud
Tredje i treenigheten
En Person
Guds ande / andetag  (Gud = Kraft, Jesus = Ord)
Resde upp Jesus från de döda på tredje dagen
Den helige Ande är livgivaren
Räkna inte ut något, Guds kärlek är så stor
Tala till den Helige Ande

Treenigheten verkar i det Förflutna - Nuet - FramtidenDen helige Andes namn: Gud Apg 5:3-4, Herre 2 Kor 3:18, 1 Kor 2:10, Guds Ande 1 Kor 3:16
Sanning Joh 15:26, Evig Ande Heb 9:14

Attribut: Livgivaren 1 Mos; Joh 6:63, Evig Heb 9:14, Den återuppstående Rom 8:11,
 Älskar Rom 15:30, Talar Apg 8:29; 13:2, Närvarande Ps 139:7-10

Symboler: Duvan Matt 3:16; Joh 1:32, Vind Apg 2:1-4, Eld Apg 2:3, Rådgivare Joh 14:36,
 Vägledare Joh 16:13, Fruktbärare Gal 5, Glädje Jes 61, Klädnad Luk 24:49,
 Regn, Vatten, Lärare Luk 12:12

Allt som verkar i den helige Ande är av kärlek
Vi är Guds barn och arvingar där den Helige Ande är en bekräftelse på detta. Rom 8:14-17

Andens gåvor: hur man ska bli ledd?
1 kor 2:13 - Ordet, Rom 8:26 - Bön, 1 Kor 12:8-10 - Gåvorna

Guds ögon                                   Guds händer                                          Guds mun
Vishet                                                Tro                                                          Profetera
Kunskap                                            Helande                                                  Tungotal
Skilja på andar                                   Utföra kraftgärningar                               Uttyda tungotal

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar