Google Website Translator Gadget

fredag 3 februari 2012

Den kristne och överheten

I Rom 13:1-8 skriver Paulus vilken förhållning vi kristna ska ha till överheten.
Varje människa skall underordna sig den överhet hon har över sig. 
Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom. 
Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt, och de som
gör så drar domen över sig själva. Ty de styrande inger inte fruktan hos dem som gör 
det goda utan hos dem som gör det onda. Vill du slippa att leva i fruktan för överheten,
fortsätt då att göra det goda, så kommer du att få beröm av den. Överheten är en 
Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda skall du frukta, ty överheten bär 
inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som 
gör det onda. Därför måste man underordna sig den inte bara för straffets skull 
utan också för samvetets skull. Det är också därför ni betalar skatt. Ty de styrande 
är Guds tjänare, ständigt verksamma för just denna uppgift. Fullgör era skyldigheter 
mot alla: skatt åt den ni är skyldiga skatt, tull åt den ni är skyldiga tull, vördnad åt 
den som bör få vördnad och heder åt den som bör få heder. Stå inte i skuld till någon 
utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen.  

Paulus skriver här hur vi ska förhålla oss till de myndigheter, riksdag, regering, polis osv.
I evangelierna pratar Jesus om vårt förhållande till att betala skatt. Matt 22:15-22, Mark 12:13-17,
Luk 20:20-26 ”Ge då kej­sa­ren det som tillhör kej­sa­ren och Gud det som tillhör Gud.”

Paulus nämner inte här hur vi ska ställa oss till en överhet som missbrukar sin auktoritet i samhället.
Men han slår fast att överheten är Guds tjänare. Den inger fruktan hos dem som gör det onda, och
är till beröm för dem som gör gott. Så länge överheten fyller denna funktion kan den ställa krav på
de kristnas lojalitet. Lydnaden mot överheten är en del av den lydnad som den troende är skyldig
Herren. Därför är det inte bara av försiktighet, inte bara av fruktan för straff, som den kristne skall
underordna sig överheten. Det är en samvetsfråga. Gud kommer med den stora domen framöver
när Jesus kommer tillbaka till Jorden. Då kommer han döma de som har haft makt hårdare än andra.
Vi ska leva ett liv som hedrar Gud och gör honom stolt i himlen där vi inte behöver skämmas för något.
Då är det bra att göra rätt för sig på alla plan, både inför överhet och inför våra Skapare. Då är det
lättare att reflektera den kärlek som vår skapare gavs oss då Jesus dog för vår skull på korset.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar