Google Website Translator Gadget

onsdag 1 februari 2012

Den personliga ondskan - Del 2

Jag kommer nu fortsätta med den personliga ondskan och vad den gör.
Ta gärna fram din bibel när du läser detta blogginlägg.

Djävulen är ett andeväsen Ef 2:2
Han uppträder i sällskap med änglarna, där han har en speciell särställning Job 1:6, 2:1
Hans personlighet förutsättes i hela skriften Jämför Job 1-2; Sak 3:1-2
Redan det första ställe, där den onda makten omnämns är i 1 Mos 3:1-15
Där framställs han med alla till en personlighet hörande förmögenheter: Han talar, röjer intelligens,
reflektion,  kunskap, vilja etc. och han behandlas av både kvinnan och Gud såsom en personlighet.
Detta är även något Jesus kan intyga då man möter Satan personligen i evangelierna.

Djävulen är den onde i absolut mening. 1 Joh 2:13; 3:12 etc.
Ursprungen var han god men genom felaktigt bruk av sin frihet förvandlas detta till det godhetens absoluta motpol. Som alla fria, förnuftiga väsen har han ställts inför ett val med hänsyn till bruket av sina gåvor och förmögenheter. Han har därför förkastat Guds sanning och föredragit lögnens princip och väg. Därför har nu lögnen intagit honom och präglat hans liv. Han har blivit lögnaren, lögnens fader, Guds avsvurna fiende och motståndare till honom och allt som har samband med Gud.

Människan som är Guds avbild och är skapelsens krona utsätts för djävulens verksamhet.
  • Israel, Guds egendomsfolk i gamla testamentet blir föremål för upprepade angrepp
  • Hans demoniska motstånd och hat riktas mot: Kristus Guds smorde, Kristi lärjungar, Den kristna församlingen, Den goda andevärlden.
Han misstänkliggör och misskänner äktheten i våra motiv, och så snart och så långt Gud tillåter
honom utsätter han oss för sina knep. Han är listig, lögnaktig och bedräglig i sitt sätt.

(Källa: Illustrerat bibellexikon, Band 1, sida.290)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar