Google Website Translator Gadget

onsdag 1 februari 2012

Den personliga ondskan - Del 3

Jag kommer nu fortsätta med den personliga ondskan och vad den gör.

Djävulens makt och inflytande omspänner både den materiella och andliga världen.
Han kan bruka naturens krafter, människans ondska eller bristande insikt. Han är världens
furste och fursten över luftens härsmakt genom vilket han utövar sitt demoniska inflytande
bland de ohörsamma. Hans makt är övermänsklig och överträffas blott av Kristi gudamakt.
Hans makt är dock varken ursprunglig eller evig utan bara tillfällig. För en dag kommer makten
att tas från honom, då denna världen kommer att dömas som gott eller ont av Jesus Kristus själv.

Djävulens verksamhet och de följder avslöjas i hans många namn. se Del 1
In i paradiset trängde han med sin förförande list. Genom bristande vaksamhet från enskilda medlemmars sida lyckades han komma in i den kristna urförsamlingen. Som ett rytande lejon kastar han sig över den troende, då de brister i nykterhet och vaksamhet. Han lockar obefästa själar in i sina dödliga snaror och motverkar Guds rikes utbredande och inflytande genom Ordet. Han är en fiende som sår syndens ogräs i hemlighet för att förstöra människor som precis tagit emot Jesus. Han vill bryta ner den kristna gemenskapen med sina demoniska krafter. Så att han återigen sak kunna få kontroll på oss som människor.

Speciellt starkt uppenbaras djävulens inflytande över människor i vissa kritiska skeden av religiöst förfall i ett folks liv. Världen upplever en invasion av den onda världens makter som inte bara är det moraliska utan även fysiskt och psykiska. Ett talande symtom på den ökande upplösningen som syndens yttersta konsekvens, om inte Jesus Kristus hade krossat detta totalt på korset, då han dog för synden i vårt ställe.

(Källa: Illustrerat bibellexikon, Band 1, sida.290-291)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar