Google Website Translator Gadget

onsdag 1 februari 2012

Den personliga ondskan - Del 4

Jag kommer nu fortsätta med den personliga ondskan och den slutliga domen för världen.

Djävulens fullständiga besegrande och oskadliggörande utlovades redan i Edens lustgård.
Detta var målet för Jesu kommande likasom det var målet för hans gärning. Ett betydelsefullt
led härvid är Jesu personliga seger i frestelsen i öknen, och hans livslånga kamp med Satan.
När vi predikar evangelium som leder till tron på Kristus och Anden flyttar in. Gör att Satans
makt ödeläggs. Hans personliga öde beseglas i om med Jesu andra tillkomst, då Guds rika ska
återupprättas och den stora domen ska verkställas. Satan blir då krossad och löftet i Eden blir förverkligat.

Bibelns undervisning om den onda makten tillbakavisar klart teorin om inblandning av hednisk,
närmast persisk, dualism i skriftens gudabild till följd av Israels kontakt med babylonisk och
persisk religion under fångenskapen. Den bild av den personliga onda makten, som långt före
denna tid omnämns i Skriften. Det har varit oförändrad genom första boken till bibelns sista kapitel.

(Källa: Illustrerat bibellexikon, Band 1, sida.291)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar