Google Website Translator Gadget

onsdag 15 februari 2012

Det börjar att närma sig

När man läser i dagens media står det nu mycket om förföljelse av kristna och andra
minoriteter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  men även mer om Guds egendomsfolk Judarna i Israel 1, 2, 3

I Mark 13:5-23 pratar Jesus om den sista tiden för lärjungarna och hur det kommer att bli i världen.  
Jesus sade till dem: "Se till att ingen bedrar er. Många skall komma i mitt namn och säga:
 Jag är Messias, och de skall bedra många. När ni får höra stridslarm och rykten om krig, 
bli då inte förskräckta. Sådant måste komma, men därmed har slutet ännu inte kommit.

 Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. Det skall bli jordbävningar på många platser,
 och det skall uppstå hungersnöd. Detta är början på 'födslovåndorna'. Var på er vakt! 
Man skall utlämna er åt domstolar och misshandla er i synagogor, och ni kommer att ställas
 inför landshövdingar och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem. Men först 
måste evangeliet predikas för alla folk. När man för bort er och utlämnar er, så gör er inte 
bekymmer för vad ni skall säga. Vad som ges er i den stunden skall ni tala. Det är inte ni som 
då talar, utan den helige Ande. En bror kommer att utlämna sin bror till att dödas, en far sitt barn, 
och barn skall sätta sig upp mot sina föräldrar och döda dem. Ni kommer att bli hatade av alla 
för mitt namns skull. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. 

När ni ser 'förödelsens styggelse' stå där han inte skulle stå - den som läser detta bör noga lägga märke till det - då skall de som bor i Judeen fly bort till bergen. Den som är på taket skall inte stiga ner och gå in för att hämta något i sitt hus, och den som är ute på åkern skall inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! Be att det inte händer på vintern. Ty det skall i de dagarna komma en sådan nöd att något liknande inte har förekommit sedan Gud i begynnelsen skapade världen, och inte heller skall komma. Om Herren inte förkortade den tiden skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull har han förkortat den tiden. Om någon då säger till er: Se, här är Messias, eller: Se, där är han, så tro det inte. Falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda de utvalda vilse. Men var på er vakt! Jag har sagt er allt i förväg. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar