Google Website Translator Gadget

måndag 6 februari 2012

Det nya livet i Kristus

I Ef 4:17-24 skriver Paulus om det nya livet i Kristus.
I Herrens namn varnar jag er därför: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar
är tomma, deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de
är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i 
utsvävningar och bedriver allt slags orenhet och får aldrig nog.

Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom

förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus.
Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen
av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan,
som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet.

Paulus säger att vi ska nu tänka på hur vi lever våra liv som Jesu lärjungar. Leva ett liv
som ärar vår skapare, där vi kan reflektera Guds kärlek. Vi har nu fått sanningen i våra liv
och synden har blivit avslöjad. Då ska vi sträva efter att bli så rena och syndfria som möjligt
för att kunna bli använda av Gud. Vi lever nu inte ett liv där vi följer våra begär utan följer nu
Guds vilja och väg. Vi har blivit en nya människa, där den helige Ande nu tagit sin plats i oss.
Där Jesus gjort oss rättfärdiga inför Gud och den personliga relationen är återupprättad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar