Google Website Translator Gadget

måndag 6 februari 2012

Förbunden i bibeln

Det finns många olika förbund i bibeln. Där jag kommer att fokusera på de förbund som Gud stiftade
mellan oss människor. Jag kommer inte gå så djup på detta ämne utan försöka förklara på ett lätt sätt
vad som var grundtankarna. För att vi ska förstå bättre på vad verkligen Jesus gjorde för oss på korset. 

Förbundet med Noa - Arken
Detta förbund lovade Gud att Noa och hans släkt skulle överleva tillsammans med skapelsen.
Regnbågen blev ett förbundstecken att Gud aldrig skulle översvämma jorden igen.


Förbundet med Abraham
Gud lovade Abraham en son, där många folk skulle komma från hans ätt. Abraham skulle få ett 
land och genom hans ätt skulle släkter på jorden bli välsignade. Förbundstecknet var omskärelsen.

Förbundet med Israel
Genom detta förbund blev Israel, Guds egendoms folk. Där man lovade Gud att tillhöra honom 
och göra hans vilja. Förbundet vid Sinai berg, visar Judarna sitt beroende av en räddare och frälsare. 
De tio budorden utgör kärnan i Guds vilja för att Judarna ska se vad som är rätt och fel.

Förbundet med David
Genom detta förbund får David och hans släkt rätt förhållande till Gud. Där Gud visar att
det är han som har makten på Jorden och genom detta släkt kommer en tilltänkt Messias. 

Förbundet med Pinehas 
Genom detta förbund får levi stam ett evigt uppdrag att vara prästadöme. 

Det nya förbundet genom Jesus
När Jesus instifta nattvarden, blev detta det nya förbundet för oss människor.
Jesu lidande och död på korset för oss, blev vägen till livet med Gud igen.
Genom att ta emot Jesus i ditt liv då kommer du vara rättfärdig och syndfri i Guds ögon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar