Google Website Translator Gadget

måndag 20 februari 2012

Gud är....

Barmhärtig - 2 Mos 34:6
Nådig - 2 Mos 34:6
Rättfärdig - 5 Mos 32:4
Rättvis - 5 Mos 32:4
Långmodig - Nah 1:3
Trofast - 5 Mos 32:4
Sannfärdig - Joh 3:33
Vis - Rom 11:33
Allsmäktig - Matt 19:26
Väldig - Job 36:5
Hög - Job 36:26
Undergörande - Ps 77:15
Oförliknelig - Jes 40:18


Nära - Jer 23:33, Kärlek - 1 Joh 4:8, Ljus - 1 Joh 1:5, Fridens Gud - 1 Kor 14:33,  
Vår frälsning - Ps 68:20, Vår hjälpare - Ps 54:6, Vår bevarare - Ps 12:8,
 Vårt hjärtas klippa - Ps 73:26, Vår tillflykt - 5 Mos 33:27, Allas Fader - Ef 4:5,  
Domare - Dom 11:27

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar