Google Website Translator Gadget

onsdag 8 februari 2012

Guds ord i bibeln

Har läst en artikel i dagen med texten ”Bibeln måste omtolkas eftersom den skrevs av män”. Där de
menar att bibeln ”måste - omtolkas eftersom den skrevs av män och genom historien har tolkats av män.”

För mig är Bibeln Guds ord och har inget att göra om det är manligt eller kvinnligt perspektiv.
Guds ande har inspirerat författarna att skriva, men även deras vittnesbörd har påverkat.
Jag är medveten att det finns problemtexter i bibeln. Då är det viktigt att tillämpa texten rätt,
är det för någon specifik person eller en hel grupp?. Paulus var mest jämställd då han skrev
sina brev, där han ofta hade hälsningen "syskon, bröder/systrar." 

Kvinnorna i bibeln har haft stor makt, det är bara att se på Esther som rädda det Judiska folket.
Då bibeln skrevs var det ofta mannen som hade makt i samhället där de hade talan för familjen.  
I Ef 5:21 skriver Paulus om det nya förhållningssättet i den kristna familjen. "Underordna er
varandra i vördnad för Kristus."Vi ska älska och respektera varandra för att ära Gud.
Vi är skapade av Gud till hans avbild där han vet vad som är bäst för oss människor.
Desamma är det med bibeln, där han vill visa oss hur vi ska leva nära honom. Bibeln berättar om andra människors upplevelser, sorg och glädjeämnen med Gud, detta är något vi kan ta till oss även idag.
Det som hände för över 2000år sedan gäller även idag, för Gud är samma idag, igår och i evighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar