Google Website Translator Gadget

måndag 13 februari 2012

Herren går före oss


5 Mos 31:8 Herren skall själv gå före dig.
Han skall vara med dig. Han sviker dig inte och överger dig inte. Var inte rädd, tappa inte modet!” 

Dessa ord gav Mose då han lämna över ledarskapet
till Josua, när han nu skulle leda Guds egendomsfolk Judarna till det förlovade landet. Mose hade varit Josuas mentor under en lång tid och nu var tiden framme. Tänk dig vilket ansvar det nu blev på Josua, men Mose sa glöm inte att Gud är med oss. Du är inte själv han kommer att leda dig rätt bara du går. Detta var även samma budskap Jesus gav till lärjungarna, jag är med er till tidens slut. Ni kommer även att få en hjälpare på eran resa med mig här på jorden. Så ha din förtröstan och trygghet i Herren för han går före oss i livet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar