Google Website Translator Gadget

onsdag 22 februari 2012

Hjälpa andra


Jak 2:14:17
Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår
 sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Om en broder eller
 syster inte har kläder och saknar mat för
 dagen och någon av er säger till dem: "Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta", men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar.


Gärningar leder inte till tro men en äkta tro leder till att man vill göra något. En tro gör att man vill föra
 vidare det goda man fått där man kan få en möjlighet att peka på Jesus. Det går inte att bara säga något utan det är själva handlingen som betyder mest. Gud vill ta hand om dig i ditt liv, likaså vill han att du visar samma för de som inte känner honom. Då kan du reflektera hans enorma kärlek till alla i din närhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar