Google Website Translator Gadget

lördag 18 februari 2012

Hoppet och framtiden


Skriver några bibelord om hoppet och framtiden som vi fått i vår frälsning. (från bibelmemo)
 
Heb 10:23 Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse,
 ty den som har gett oss löftet är trofast.

Jer 29:11 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen
 fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.

Joh 11:25-26 Jesus sade: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror 
på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på 
mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?"

Rom 8:38-39 Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar
 eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, 
varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna
 skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre

Fil 1:6 Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er
 också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag.

1 Joh 3:2 Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är
 ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer
 vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.

Ps 62:6-7 Endast i Gud har du din ro, min själ, ty från honom kommer ditt
 hopp. Endast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall inte vackla.

Joh 10:27-28 Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer
 mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och
 ingen skall rycka dem ur min hand.

2 Pet 3:13 Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.

1 Kor 15:57-58 Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.
 Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för
 Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves.

Luk 21:27-28 Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt
 och härlighet. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden,
 ty då närmar sig er förlossning."

Matt 21:14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela
 världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar