Google Website Translator Gadget

fredag 10 februari 2012

Hur går vi vidare med kyrkan?

Med en veckas diskussion om frikyrkans varande, kan man konstatera att den inte har spelat ut sin roll.
Både Frikyrkan och Svenska kyrkan behövs i Sverige för den kristenhet vi har i landet.
Även om kritiken har varit skarp så har den belyst några svag punkter som man måste ändra på.

Här är mina tankar hur vi ska få en bra församling:
 • Inse vårt beroende av Gud i våra liv och att Jesus är vägen dit.
 • En relevant förkunnelse om varför Jesus behövs, där synden, djävulen och helvetet finns med.
 • Guds ord får ha högsta prioritet och där möjlighet finns till bibelstudium.
 • Uppmuntran till egen bibelläsning, bön och att växa i lärjungaskap.
 • Fokus på Jesus i Gudstjänsten i lovsång och tillbedjan.
 • Böner som är till dig och andra i din närhet och samhället.
 • En kyrka som verkar utåt  och når människor på olika sätt.
 • Möten där de andliga gåvorna får verka fullt ut.
 • En gemenskap som verkar inåt-utåt-uppåt som verkar i den lilla som den stora gruppen.
 • En nöd och förkrosselse att söka de människor som inte möt Jesus i sitt liv.
 • En församlingen som är öppen och kärleksfull i sitt sätt och där alla känner sig välkomna. 
 • En församling som värdesätter unga som gamla och inser att alla ha något att ge.
Mina blogginlägg Rätt kunskap, Den moderna kyrkan, Varför evangelisten behövs i kyrkan
                          Bra församlingsgemenskap?  Ledarskap behöver gamla som unga,  
                          Väckelse börjar i hjärtat

Läs mer om debatten:
2012-03-16 - Deminger om heligheten
2012-03-16 - Stor intervju med Sigfrid Deminger: ”Delaktigheten har försvunnit”
2012-03-15 - Framtidsvägar för frikyrkan
2012-03-13 - Så kan färdriktningen se ut
2012-03-06 - Frikyrkans ideal viktiga
2012-03-02 - I kris men inte utslagen
2012-02-25 - ”Deminger riskerar att komma ur askan i elden”
2012-03-23 - Helighet bortom kyrkotraditioner
2012-02-17 - Det finns hopp för frikyrkan
2012-02-16 - Fast i sekulära föreställningar
2012-02-16 - Sigfrid Deminger, teolog: ”Jag åker väldigt gärna till Frizon”
2012-02-15 - Och så kärlek och Anden (Carl-Henric Jaktlund)
2012-02-15 - Gemensam framtid satsar på två nya specialregioner
2012-02-15 - Frizon bjuder in Sigfrid Deminger
2012-02-14 - Frikyrkan står inför ett ödesval (Carl-Henric Jaktlund)
2012-02-10 - "Kritiken är värd att ta på allvar"
2012-02-10 - Självgranskning kan bli till välsignelse (Göran Skytte)
2012-02-09 - Vi sitter i samma båt (Daniel Grahn)
2012-02-09 - Ytlig bild av frikyrkan
2012-02-08 - Många vill diskutera om frikyrkan bär
2012-02-08 - Brist på reflektion, Deminger
2012-02-08 - Gudomlig och mänsklig värme är vägen framåt
2012-02-08 - Vi behöver skapa mötesplatser
2012-02-08 - Bidrar inte till att lyfta det goda
2012-02-08 - En Kyrka som bär hela vägen ända fram
2012-02-08 - Villiga behövs för att reformera
2012-02-08 - Guds tid är inte ute
2012-02-08 - Slå inte vakt om religiös nostalgi
2012-02-08 - Vi tror på en fri kyrka
2012-02-08 - "Liturgin är ett motgift mot konsumtion av upplevelser"
2012-02-07 - Stor frikyrkodebatt efter Demingers artikel
2012-02-07 - Sigfrid Deminger: Vi äldre har ett stort ansvar
2012-02-03 - Frikyrkligheten bar inte

4 kommentarer:

 1. "Frikyrkan". Vilken kyrka är det?
  Jag tycker illa om begreppet "frikyrkan".
  Vet att jag tar upp ett sidospår av kanske liten betydelse.

  Egentligen är begreppet "kyrkan" lika illa.
  Vad är det? De flesta menar nog med det alla troende.
  Men det kan ju faktiskt vara vad som helst. Och det förefaller liksom vara meningen med uttrycket.

  Plötsligt buntar man ihop alla kyrkor, utom
  Sv Kyrkan, men den är väl också en frikyrka idag, eller? RKK däremot kanske inte kan kallas "fri" kyrka.

  Används sådana begrepp för att det är ekumeniskt korrekt och fint att alla liksom är "ett"? Men jag tycker det är lika flummigt och identitetslöst som om vi kallade alla människor "människa", inte gav dem egna namn....

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Lennart!

   Tack för ditt inlägg!

   De traditionella frikyrkorna som finns är:
   Evangeliska Frikyrkan, Svenska Alliansmissionen, Pingströrelsen
   Gemensam framtid (Baptist, Mission, Metodistkyrkan)
   Frälsningsarmén, Sjundedagsadventisterna
   Utöver dessa finns även:
   Maranatarörelsen, Trosrörelsen (Livets Ord ), Vineyard

   Förstår att du inte gillar uttrycket ”frikyrka” det säger inte så mycket vilket samfund det är.
   Frikyrkan har sina rötter i väckelserörelsen, där man frivilligt kunde gå med. Fri och oberoende från Svenska kyrkan. Där man kunde fira gudstjänst på sitt egna vis och där omvändelse och troendedop är viktigt. Där man åter kunde söka sina rötter och att vägen till Gud var genom Jesus Kristus.
   Innan 1860 kunde man inte tillhöra annat än Svk därefter kunde man byta till en godkänd frikyrka.

   Det var länge så att det det svenska folket var tvungen att tillhöra Svk oavsett om man var troende eller ej. Det var först 1952 som det blev total religionsfrihet, innan dess hade Svenska kyrkan haft kontroll över all kyrklig verksamhet i hela landet, med några få tillåtna frikyrkosamfund.

   När vi tar emot Jesus i våra liv så flyttar även den Helige Ande in och vi blir en del av Guds församling. Vi tillhör samma församling i Guds ögon så länge vi har Jesus Kristus
   som själva grunden för vår tro, men det är vi människor som har delat upp detta i olika kyrkor.

   Den artikeln som Sigfrid Deminger skrev var till hela Svenska frikyrkan
   och inte enbart till ett samfund.

   Svenska kyrkan har varit ”fri” sedan år 2000, men staten har väldigt stor makt kvar där än.
   Då många politiker styr den verksamheten och dess anslag som går till kyrkan,
   Det har lite att göra med det arvet som finns att Svenska Kyrkan har varit en Folkkyrka.
   Det är rätt den Romersk-katolska kyrkan är ingen frikyrka.

   Som sammanfattning förstår jag det du menar att man inte kan bunta ihop alla.
   Jag tycker med det kan bli fel och att det inte säger så mycket.

   Radera
 2. Frikyrkan blev viktig i sin födelse. Människor i sin utsatthet strömmade till i väckelsen. Människor som idag kanske är farfar för en bänknötande stel, bekväm medelklass. Vi som aldrig blivit det, vi som kommer till kyrkan full med liv,längtan att få tala om vad Gud betyder för en,längtan att få delta i Gudstjänsterna med allt man har, vi får inte delta så, utan vi ska stå upp om nån säger så, en föreståndare predikar utifrån Guds ord, Bibeln utan att kunna överföra den till vårt dagliga liv eftersom han eller hon inte delar det. Sen blir det lovsångsteam, knappast old rugged cross,förbön kan gå till så att människor med skylten Förebedjare tar bort vår frimodighet att delta. Ja egentligen ganska tråkiga tillställningar, våra egna liv fulla med längtan att delta blir nedtystade. "Kyrkkaffet" kanske då får många av oss att tajma in lite så man inte behöver sitta ensam.Många deltar inte i kyrkkaffet eftersom det är en bökig historia med mycke sorg att alltid leta efter ett bord där det finns plats för en eftersom ingen sätter sig vid mig. Många har gått ut genom kyrkporten och aldrig kommit tillbaka, fulla med sorg, icke accepterade, medans dom "utvalda" högljutt talar om den gemenskap dom tror sig befinna sig i, förnekande av att människor utesluts från gemenskapen. Nej ge plats för oss fulla av längtan till praktisk handling, hesa sångröster, "predikningar" om vår egen underverkserfarenhet, ta bort skyltarna förbedjare och umgås med nån annan än den du umgåtts med i 25 år på "kafferasten". Glöm inte din farfar som räddades och släpp in mig och andra utifrån vår verklighet som är Guds verklighet. Den här diskussionen kommer att tystna, fortsätta medans bekvämligheten redan har fått rötterna fast rotade just i bekvämlighet och fördomar om vad andra deltagare inte är lämpliga till. En tråkig samling som många med mig drar sig ur både med sorg och ilska. "Lev och tjäna Gud i Andens nya liv" innan det blir för sent. Låt alla vara med. Birgitta Asp

  SvaraRadera
 3. Många här förklarar och hänvisar till 1860 talet och att frikyrkan då blev fri från svenska kyrkan som då var bunden av staten.
  Men snälla är det inte nu dags attslopa ordet frikyrka och bara använda ordet kyrkan eller namnet på den kyrka man menar.
  Mvh Samuel Nygren

  SvaraRadera